International Database Transport (for) Feed

International Database Transport (for) Feed (IDTF) to baza danych zawierająca ładunki poprzedzające i odpowiadające im programy czyszczenia. Baza danych została opracowana przez ICRT (International Road Transport Committee – Międzynarodowy Komitet Transportu Drogowego), który tworzą Qualimat, Ovocom, GMP+ International, QS, EFISC-GTP, AIC i AMA.

Dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa pasz w całym sektorze pasz dla zwierząt, siedmiu członków komitetu pracuje wspólnie nad zharmonizowaniem wymogów dotyczących transportu drogowego luzem. Baza danych umożliwia wgląd w minimalne programy czyszczenia w różnych systemach certyfikacji. Wszystkie produkty nie wymienione w IDTF są zabronione jako ładunek przed transportem produktów paszowych.

Wejdź na International Database Transport (for) Feed. Na tej stronie internetowej można również znaleźć formularz wniosku o za(prze)klasyfikowanie produktów oraz procedury czyszczenia ładowni po przewozie ładunku zabronionego.