Samenwerkingen

“Voederveiligheid wereldwijd" vraagt om de grootst mogelijke inspanningen van elk bedrijf in de voederketen. Bovenal vraagt het om samenwerking. Daarom werken we nauw samen met relevante partijen in de keten en zullen we blijven investeren in ons wereldwijde partnernetwerk.

Collaborations

Door nauw samen te werken met alle partijen in de voederketen blijft ons schema actueel en zorgen we ervoor dat het voldoet aan de behoeften van de bedrijven.

Audits worden uitgevoerd door onafhankelijke Certificatie Instellingen (CIs). Hun auditors hebben tot taak vast te stellen of bedrijven zich aan de normen van ons schema houden. 

Bedrijven en partners dragen bij aan de ontwikkeling van het schema, onder andere door deelname aan onze Expert Committees, die dienen als adviesorganen voor GMP+ International.

We hechten ook veel waarde aan onze nauwe werkrelaties met partners uit de keten. Hun inbreng helpt ons specifieke uitdagingen in verschillende landen, regio's en sectoren te identificeren.

Onafhankelijke Registered Consultants, die actief zijn in veel landen, adviseren en ondersteunen bedrijven met het GMP+ Feed Certification scheme.

Met meer dan 19.000 GMP+ gecertificeerde bedrijven is het GMP+ FC scheme het grootste ter wereld. Het is echter niet het enige. Wij hebben regelingen voor uitwisselbaarheid met andere feed safety schemes om te zorgen voor het hoogste niveau van voederveiligheid, ongeacht het schema waaraan een bedrijf de voorkeur geeft.