Samenwerkingen

Wereldwijde diervoederveiligheid kan nooit het werk zijn van één partij. GMP+ International werkt dan ook samen met organisaties over de hele wereld.

Collaborations

GMP+ International is eigenaar en beheerder van het certificatieschema, maar de certificaten worden toegekend (en indien nodig weer ingetrokken) door onafhankelijke Certificatie Instellingen. Auditoren zijn degenen die namens de CI's de audits verzorgen.

Expert Committees, waarin externe partijen zitting hebben, fungeren voor GMP+ International als adviesorgaan. De onafhankelijke Registered Consultants adviseren (deelnemende) bedrijven over de ins & outs van ons certificatieschema.