GMP+ FSA Voorwaarden

Op deze pagina vind je documenten over de voorwaarden voor bedrijven om GMP+ FSA certificering te verkrijgen.

De Voorwaarden (Requirements) voor bedrijven worden voor de twee modules binnen het schema (GMP+ FSA en GMP+ FRA) apart beschreven. De Technische Specificaties bevatten aanvullende of specifieke voorwaarden.

Je kunt Voorwaarden documenten gemakkelijk herkennen: 

  • Alle Voorwaarden documenten worden aangeduid met de letters:
    • R (Voorwaarden) - voor algemene voorwaarden van het feed safety management system
    • TS (Technische Specificaties) - voor specifieke GMP+ FSA-voorwaarden
  • Elk GMP+ FSA Voorwaarden of Technische specificaties document heeft een groen ontwerp en gebruikt het desbetreffende symbool hieronder op elke pagina.

  Voorwaarden  Technische specificaties

Ben je op zoek naar schema's in het Pools, Frans, Spaans, Italiaans en Tsjechisch. Je kunt de pdf-bestanden hier downloaden.

R1.0 Feed Safety Management Systems Requirements

Versie 01.01.2024

Essentiële GMP+ voederveiligheidvoorwaarden

TS1.1 Basisvoorwaardenprogramma

Versie 01.01.2024

Voorwaarden voor het Basisvoorwaardenprogramma

TS1.2 Inkoop

Versie 01.01.2024

Voorwaarden voor inkoop producten en diensten

TS1.3 Productenlijst

Versie 01.03.2021

Lijst met GMP+ geaccepteerde voedermiddelen

TS1.4 Verboden Producten en Brandstoffen

Versie 01.01.2022

Lijst met verboden producten en brandstoffen

TS1.5 Specifieke voederveiligheidsnormen

Versie 01.01.2024

Lijst met maximum gehalte aan ongewenste stoffen

TS1.6 Monstername

Versie 01.01.2024

Voorwaarden voor het opstellen van monsternameprotocollen

TS1.7 Monitoring

Versie 01.01.2024

Voorwaarden voor het opstellen van een monitoringplan

TS1.7 Monitoring – § 2.1.3 Risicoclassificatielijst Aflatoxine (versie 7 juni 2024)

Versie 07.06.2024

Risicoclassificatielijst aflatoxine

TS1.7 Samenvatting vereiste indiening analyseresultaten

Versie 01.03.2021

Vereiste analyseresultaten voor Monitoringdatabase

TS1.8 Etikettering

Versie 01.03.2021

Voorwaarden voor de etikettering van producten en diensten

TS1.9 Transport activiteiten

Versie 01.01.2024

Voorwaarden voor transport en bevrachtingsactiviteiten

TS1.10 Operationele activiteiten

Versie 01.01.2022

Voorwaarden voor de productie van diervoeder

TS1.11 Beheersing van residuen & homogeniteit

Versie 01.01.2022

Voorwaarden voor kritische toevoegingsmiddelen en diergeneesmiddelen

TS2.1 Country Note Dioxinemonitoring voor pluimveevoeder

Versie 01.01.2023

Voorwaarden voor de monitoring van dioxine in pluimveevoeder

TS2.2 Country Note Antibioticavrij diervoeder

Versie 01.03.2021

Voorwaarden voor de productie van antibioticavrij diervoeder

TS2.3 Country Note QM-Milch (new)

Versie 01.05.2024

Requirements to deliver feed to QM-Milch

TS2.3 Country Note QM-Milch

Versie 01.03.2021

Voorwaarden voor levering van diervoeder aan QM-Milch

TS3.1 Handel aan veehouderijen

Versie 01.01.2023

Voorwaarden voor rechtstreekse levering aan veehouders

TS3.2 Productie en Handel van Huisdiervoeders

Versie 01.01.2022

Voorwaarden voor de productie van en handel in huisdiervoeder

TS3.3 Binnen- en kustvaarttransport van diervoeder

Versie 01.01.2024

Voorwaarden voor transport van het schip

TS4.1 Laboratoriumonderzoek

Versie 01.01.2023

Voorwaarden voor kwaliteitssystemen in laboratoria

TS4.2 Geregistreerde laboratoria

Versie 01.01.2022

Voorwaarden voor laboratoria voor analyse van kritische verontreinigingen