Update risicobeoordelingen in FSP

Binnen het GMP+ Feed Certification scheme (GMP+ FC scheme) moeten voedermiddelen en hun processen worden onderworpen aan een veiligheidsbeoordeling door middel van een risicoanalyse, overeenkomstig de HACCP-principes.

Op basis van een deskstudie, uitgevoerd door de leden van de Technical Committee Feed Support Products (TCFSP), zijn 32 beoordeelde (5 nieuwe, 27 bijgewerkte) voedermiddelen en hun productieprocessen opgenomen in de Productlijst. De opname van voedermiddelen in de Productlijst (via de goedkeuring van de risicobeoordeling ervan) is een voorwaarde van het GMP+ FC scheme. Alleen voedermiddelen die op de Productlijst staan, mogen door GMP+ gecertificeerde bedrijven worden gebruikt. Door alleen het gebruik van goedgekeurde voedermiddelen toe te staan, zorgen wij voor voederveiligheid in de hele keten.

Een overzicht van de (nieuwe) goedgekeurde voedermiddelen en hun processen vindt u hier.

Staat uw voedermiddel niet op de Productlijst of wijkt uw proces af van wat in de risicobeoordeling is beschreven, dien dan een aanvraag voor risicobeoordeling in. Informatie over de procedure is beschikbaar op onze website. Zo werken we samen aan voederveiligheid.

Wist u dat…

  • Wij hebben een korte video ontwikkeld, waarin wordt gedemonstreerd hoe je de risicobeoordeling kunt gebruiken. Bekijk de video hier.

  • Wij krijgen regelmatig vragen over o.a.: wanneer moet een product op de lijst en hoe gebeurt dat, wat is de status van de Productlijst en wat is het verschil tussen de Productlijst en de EU Catalogus van Voedermiddelen? In deze nieuwsbrief leggen we meer uit.
  • Daarnaast hebben we de volgende disclaimer toegevoegd op de Productlijst en op de omslag van alle Risicobeoordelingen:

DISCLAIMER: Deze Productlijst bestaat uit producten die zijn goedgekeurd volgens de normen van het geldende GMP+ FC scheme. Dit betekent dat de producten en hun proces door GMP+ International zijn beoordeeld en veilig kunnen worden geproduceerd en verhandeld, waarbij de gevaren voor de voederveiligheid beheersbaar zijn. Elk product van het GMP+ FC scheme heeft geen officiële wettelijke status als voedermiddel. Controleer alle relevante beleidslijnen en voorschriften op het gebied van voedermiddelen van het land waar het product wordt geproduceerd en/of gedistribueerd.

Hoewel bij het opstellen van deze Productlijst alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen en alle inspanningen zijn verricht, is de juistheid van de in deze lijst vermelde informatie onder voorbehoud van wijzigingen en verschillen. GMP+ International aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen en voor verliezen of ongemakken als gevolg van dergelijke wijzigingen of verschillen.

Let op: Alle wijzigingen in de Productlijst hebben een direct effect op de GMP+ Monitoring database:

  1. Toevoeging van nieuwe voedermiddelen: indien nieuwe voedermiddelen worden opgenomen in de Productlijst, worden deze nieuwe voedermiddelen automatisch opgenomen in de GMP+ Monitoring database. GMP+ deelnemers kunnen analyseresultaten van deze nieuwe voedermiddelen toevoegen (en raadplegen).
  2. Wijziging namen voedermiddelen: indien de naam van een voedermiddel in de Productlijst wijzigt (in alle of een van de drie gepubliceerde talen), wijzigt deze ook in de GMP+ Monitoring database.
  3. Verwijdering van voedermiddelen: indien een voedermiddel uit de Productlijst wordt verwijderd, is het toevoegen van nieuwe analyseresultaten voor dit voedermiddel in de GMP+ Monitoring database niet meer mogelijk. De historische informatie over eerdere analyseresultaten blijft echter beschikbaar voor raadpleging.

Heb je nog vragen? Stuur ze ons dan via info@gmpplus.org. GMP+ FC scheme is niet zomaar een standaard, we zijn er om de diervoedersector te helpen en jouw feedback is nodig om onze diensten te verbeteren!