Feed Support Products

GMP+ International deelt waardevolle kennis over voederveiligheid met gecertificeerde bedrijven via onze Feed Support Products (FSP). Dit is een bron van informatie waar iedereen uit de diervoederketen voordeel van heeft.

Wat zijn Feed Support Products?

Feed Support Products (FSP) geven onder andere waardevolle en up-to-date informatie over mogelijk risicovol diervoeder. De meeste FSP informatie vind je via de ‘GMP+ portal’. De GMP+ Portal is alleen toegankelijk voor GMP+ gecertificeerde bedrijven. Heb je nog geen toegang, neem dan contact op met de GMP+ Helpdesk.

Factsheets 

Een factsheets is een verzameling van wetenschappelijke informatie over ongewenste stoffen en technische hulpstoffen. De informatie kan gebruikt worden om op een gecontroleerde manier om te gaan met deze producten. Niet alleen worden ongewenste stoffen (gevaren) benoemd, ook geeft het inzicht in de "waarom"-vraag. Waarom vormt deze stof een gevaar? En wat is het mogelijke effect op dier of mens?  

Productlijst 

De productlijst is de lijst met alle geaccepteerde voedermiddelen, die binnen de GMP+ keten mogen worden geproduceerd en verhandeld. 

Gevarenrapportage 

Een gevarenrapportage bevat een opsomming van alle gevaren in  diervoeder dat bestaat uit meerdere voedermiddelen. Je hebt de mogelijkheid om een gecombineerd overzicht van gevaren van de verschillende voedermiddelen maken.

Specifieke voederveiligheidsnormen 

De specifieke voederveiligheidsnormen zijn de maximum toegestane waarden aan ongewenste stoffen in diervoeder. Als onderdeel van het HACCP-systeem is het van belang dat voor elk kritisch beheerspunt (CCP) wordt vastgesteld bij welke analyseresultaten van ongewenste stoffen nog een veilig product geleverd kan worden. Indien in de toepasselijke wetgeving een andere norm wordt vermeld, zoals beschreven in R 1.0 paragraaf 4.1 de striktste norm worden gevolgd. Achtergrondstudies zijn beschikbaar op dezelfde webpagina. Waaronder een onderzoek naar het drogen van voer.

Risicobeoordelingen 

Risicobeoordelingen zijn generieke procesbeschrijvingen van geaccepteerde voedermiddelen, inclusief gevaren en beheersmaatregelen.

GMP+ Monitoring database

De GMP+ Monitoring database bevat analyseresultaten van jou en andere gebruikers. Het is mogelijk rapportages te genereren op basis van deze gegevens.

De voordelen van FSP

  • Input voor je eigen HACCP-systeem;
  • Inzicht in mogelijk risicovol diervoeder en de productie daarvan;
  • Up to date informatie over mogelijke contaminaties;
  • Fact sheets met informatie over ongewenste stoffen en technische hulpstoffen;
  • Data die beoordeeld is door onafhankelijke experts;
  • Inzicht in een database met analyse resultaten van diervoeder uit de hele wereld.

Werkprincipes

Het volgende (Engelstalige) document legt de werkprincipes uit: Working principles of the GMP+ Feed Support Products (FSP)