Preventie van diervoederfraude

Wat is diervoederfraude?

Diervoederfraude is de frauduleuze toevoeging van niet-authentieke stoffen of de frauduleuze verwijdering of vervanging van authentieke stoffen. Fraude is een belangrijke bron van risico's die de veiligheid van levensmiddelen en diervoeder kan aantasten. Ook omdat fraude het systeem ondermijnt dat specifiek is opgezet om te zorgen voor die veiligheid. De GMP+ Community erkent de noodzaak om aandacht te richten op dit probleem en dienovereenkomstig te handelen.

Hoe kan diervoederfraude mijn bedrijf en de voederveiligheid beïnvloeden?

Wanneer in de diervoederketen opzettelijke en economisch gemotiveerde vervalsingen plaatsvinden, heeft dat gevolgen voor ons bedrijf.

  • Het ondermijnt onze borging van de veiligheid van diervoeder en levensmiddelen
  • Het tast de integriteit van je producten en je bedrijf aan
  • Het leidt tot een slechte reputatie en verminderd vertrouwen
  • Het resulteert in verlies van klanten en minder verkoop 

Hoe kan ik mijn bedrijf voorbereiden?

Het begint met het verkrijgen van inzicht in de fraudegevoeligheid van je bedrijf en producten. Maak een kwetsbaarheidsbeoordeling om deze inzichten te verkrijgen.

  • Moedig meldingen en gesprekken over fraude aan (open cultuur)
  • Ken de standaard (prijs, kwaliteit, niveaus, etc.)
  • Afwijkingen kunnen een signaal van fraude zijn
  • Handel adequaat op signalen
  • Weet wat te doen en wie verantwoordelijk is om te handelen

Hoe kan GMP+ International mij helpen?

Wij nemen het onderwerp diervoederfraude zeer serieus. Samen met een groep deskundigen op het gebied van levensmiddelen- en diervoederfraude, zoals hoogleraar authenticiteit van levensmiddelen Saskia van Ruth Wageningen UR, hebben wij een document ontwikkeld met informatie en ondersteunende hulpmiddelen om op te treden tegen diervoederfraude. Dit omvat een vragenlijst over diervoederfraude om inzicht te krijgen in de kwetsbaarheid van je bedrijf en producten. Daarnaast is er een document met suggesties voor mogelijke beheersmaatregelen om de fraudegevoeligheden met diervoeder te beheersen of fraude in een vroeg stadium te detecteren.

Krijg meer inzicht in de preventie van diervoederfraude    Probeer de vragenlijst: Waar is jouw bedrijf kwetsbaar?    Bekijk de lijst: hoe kan ik de kwetsbaarheden beheersen?


Wil je meer weten? Lees de GMP+ mededeling over diervoederfraude

GMP+ International reikt handvatten aan om fraude te bestrijden
Alertheid: diervoederfraude
Tips voor het identificeren van diervoederfraude
Je kunt niet steeds iedereen voor de gek houden
Start e-learning: Je bedrijf beschermen tegen diervoederfraude