GMP+ Registered Services

Razem ze GMP+ Community (Wspólnotą GMP+) dążymy do Bezpieczeństwa pasz na całym świecie. Ten cel to wspólna odpowiedzialność i możemy to osiągnąć jedynie wtedy, gdy cały łańcuch paszowy angażuje się w bezpieczeństwo pasz. Jednakże nikt nie musi tego robić sam, bez pomocy.

Dla GMP+ Community my, GMP+ International, opracowaliśmy różne rodzaje materiałów pomocniczych. Nasz obecny Feed Support Products (FSP) zawiera, na przykład, narzędzia pomocne w spełnieniu wymogów z modułów GMP+ FSA i GMP+ FRA, jak również jest przydatny przy przetwarzaniu danych i informacji dotyczących danego przedsiębiorstwa.

Wprowadzenie GMP+ Registered Service (Usług Rejestrowanych GMP+)

Łańcuch przedsiębiorstw paszowych wymaga zarządzania ciągłymi zmianami na rynku paszowym. Innowacje i usługi podlegają ciągłemu doskonaleniu i adaptacji do wciąż zmieniającego się dynamicznie, globalnego rynku. Dzieki naszym globalnym powiązaniom kooperacyjnym na rynku paszowym dostrzegamy nowe produkty i usługi wprowadzane na rynek, które mogą się przyczynić do bezpiecznych pasz, lecz czasami brak jest odpowiednich kanałów dystrybucji lub aprobaty przemysłu, aby dotarły one do odbiorcy końcowego. Usług zapewniających efektywne utrzymywanie i doskonalenie feed safety management systems. Takie usługi będą się przyczyniać do stosowania standardowych i jednolitych sposobów działania w łańcuchu paszowym.

Wprowadzając GMP+ Registered Service pragniemy przybliżyć te innowacje użytkownikom końcowym we GMP+ Community. Przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w GMP+ Services Regulations mają zgodę na wspieranie swoich usług poprzez korzystanie z logo GMP+ Registered Service. Pozwala to im na sprzedawanie swoich usług członkom Wspólnoty GMP+, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa pasz.

Program ten daje podwójne korzyści

 1. usługodawcy zarejestrowani w naszym programie mogą korzystać z naszej sieci powiązań i wsparcia w zakresie komunkacji oraz
 2. firmy ze Wspólnoty GMP+ moga korzystać z tych usług w swoich codziennych działaniach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem pasz.  

Jesteś zainteresowany dołączeniem? Rozpocznij od zapoznania się z uregulowaniami.

Przedsiębiorstwa spełniające zasady, warunki i wymogi określone w GMP+ Registered Service Regulations zachęcamy do zapisania sie za pośrednicwem formularza aplikacyjnego. Prosimy skontaktować sie z Olyn San Miguel z naszego zespołu Business Development, aby uzyskać więcej informacji. 

Regions
Area of Expertise
BulkVision

bulkvision GmbH
Hans-Dieter Philipowski

Area of Expertise
 • Transport (road)
Certag

Consilium Tronina Przemyslaw
mr. Przemyslaw Tronina

Product: Certag
(Authentication System for
Certified Feed Transport)
www.certag.eu

Area of Expertise
 • Transport
Regions
 • Worldwide
Control Union Argentina

Control Union Argentina 
Agustin Busquier

The following services are available:

 • Inspections and Sampling of Agricultural Commodities
 • Loading Compartment Inspections
 • Weight Control of Agricultural Commodities
Regions
 • Argentina
Euroamerica Group SA

Euroamerica Group SA
Manuel Buzzi

Specially on technical specifications:

 • Prerequisite programme
 • Sampling
 • Monitoring
 • Transport Activities
 • Operational Activities (storage)
Area of Expertise
 • Production of Feed Materials
 • Production of Compound feed and / or Premixtures
Regions
 • Argentina
 • Brazil
 • Chili
 • Kolumbia
 • Paraguay
 • the Netherlands
 • Uruguay
Feed Guard

FeedGuard® 
Andras Pek

Product: Software called FeedGuard® to enhance the operation of the companies in the agricultural sector. Its modular structure allows it to be used by organisations of any size and activity. FeedGuard® can support 97 work processes, all of which save time, money and energy. It is a complex administrative solution which is even able to support all tasks related to feed milling, certainly corresponding with all requirements related to the product safety systems. The software is growingly spread on the market, the greatest users are: UBM, Baromficoop, Pannonia Ethanol, Bábolna Tetra

Regions
 • Worldwide