Zawartość i Struktura

GMP+ Feed Certification scheme 2020 (GMP+ FC scheme 2020) składa się z modułów GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA) i GMP+ Feed Responsibility Assurance (GMP+ FRA). Na tej stronie wyjaśniamy układ systemu.

'Framework' (1) to ramy, na których opiera się system. W Dokumentach Ramowych możesz przeczytać, w jaki sposób system działa i jak my wszyscy, jako wspólnota, pracujemy razem nad bezpieczeństwem pasz.

Druga ‘Requirements' zawiera Wymogi (2). Wymogi maja dwie wersje: jedną dla firm certyfikowanych GMP+ i drugą dla Jednostek Certyfikujących.

Wymogi dla firm

Wymogi są opisane osobno dla obydwu modułów systemu (GMP+ FSA i GMP+ FRA). Technical Specifications (Specyfikacje Techniczne) zawierają dodatkowe lub specjalne warunki dla obydwu modułów. Specyfikacje te są skategoryzowane według tematu i odbiorców docelowych.

Wymogi dla Jednostek Certyfikujących

Dokumenty te zawierają wymogi, jakie Jednostki Certyfikujące musza spełniać, aby zapewnić niezależną certyfikację w systemie.

Wreszcie, oferujemy szeroką 'Support' (3) we wdrażaniu wymogów. Jest ona zapewniana poprzez usługi wspierające, takie jak Feed Support Products (FSP), Registered Consultants i Przedstawiciele Krajowi.

Wprowadzenie

Zawartość i struktura