GMP+ FSA w 2020: bardziej kompleksowy i odpowiedni dla każdego

poniedziałek, 27 stycznia 2020

Każdy mieszkaniec świata musi mieć dostęp do zdrowej żywności. Dlatego właśnie każda firma w łańcuchu pasz dla zwierząt musi zaangażować się na rzecz bezpiecznych pasz. Taka jest wizja GMP+ International. W 2020 roku podejmiemy różne działania, aby uczynić certyfikację GMP+ FSA bardziej dostępną i praktyczniejszą. W ten sposób zbliżamy się do wyznaczonego celu.

Blog 1 - GMP+ FSA in 2020: more comprehensible and applicable for everyone

Johan den Hartog
Managing Director, GMP+ International

GMP+ International działa w prawie dziewięćdziesięciu krajach, obsługując docelowy krąg odbiorców liczący około 18.000 firm.

Wspaniałe liczby, jeśli nas spytać, ale nie opowiadają całej historii. Te statystyki nie mówią nam nic o kryjących się za nimi firmach, którymi są zarówno wielonarodowe koncerny z miliardowymi obrotami, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa z jednym zakładem; firmy transportowe i handlowe i producenci premiksów i mieszanek paszowych, tysiące firm certyfikowanych w Europie i kilka tuzinów w Afryce i Oceanii.

To właśnie ta różnorodność czyni nas system paszowy unikalnym i efektywnym: cały łańcuch paszowy, wszędzie na świecie, może w nim uczestniczyć.

Prosty i praktyczny

Aby móc to gwarantować także w przyszłości, w ostatnich latach dokonaliśmy krytycznego przeglądu naszego systemu. Każda organizacja twierdząca, że jest “dla wszystkich” nakłada na siebie wysokie standardy, szczególnie w odniesieniu do dostępności i kompleksowości. W bieżącym roku, 2020, damy tym aspektom dodatkowy impuls, zaczynając od wprowadzenia zredagowanego całkowicie od nowa modułu GMP+ Feed Safety Assurance.

W tych nowych dokumentach, które są obecnie poddawane konsultacjom publicznym, dążyliśmy do wypracowania prostych, praktycznych i nakierowanych na cel tekstów. Chcemy, aby nasz system był równie łatwy do wprowadzenia przez samozatrudnionych, jak przez wielonarodowe korporacje, z  kompleksową kontrolą jakości – bez ustępstw odnośnie wymogów ustanowionych dla bezpieczeństwa pasz, wspólnie z całym sektorem.

System bardziej zintegrowany

Ponadto, w 2020 roku dążymy do tego, aby nasz system, a wraz z nim bezpieczeństwo pasz, stał się szerzej stosowany. Mamy nasze korzenie w Europie Zachodniej i większość firm certyfikowanych jest nadal w tym regionie. Dla kogoś działającego w kraju z niższym poziomem certyfikacji dostawców, nasze podejście łańcuchowe stwarza trudności przy dołączaniu do GMP+ FSA.

Zamierzamy obniżyć ten próg poprzez (dalszą) harmonizację wymogów dla zakupów z zarządzającymi innymi systemami certyfikacji. Mówiąc dokładniej, oznacza to, że w wielu przypadkach, będzie możliwe, aby firmy certyfikowane GMP+ FSA zawierały transakcje z dostawcami, którzy nie są certyfikowani GMP+ FSA, korzystając z tak zwanej procedury gatekeeper’a. Dzięki temu certyfikacja GMP+ FSA (i bezpieczeństwo pasz) będzie szybciej osiągalna w krajach i regionach, gdzie taka potrzeba może być szczególnie duża. A jeśli cały łańcuch dostaw jest certyfikowany, potwierdzałoby to, że wszyscy w sektorze są zobowiązani do bezpiecznego żywienia.

Tak, to wspaniale móc powiedzieć, że jest 18.000 firm powiązanych z GMP+ FSA. Ale nawet lepiej gdy mały producent z Wietnamu lub nowo powstały przedsiębiorca produkujący premiksy w Ameryce Południowej może powiedzieć: „GMP+ FSA jest także dla mnie”. Ponieważ łańcuch może być bezpieczny tylko wtedy, gdy wszystkie jego ogniwa są połączone.