Plus za wszechstronność

czwartek, 29 kwietnia 2021

Good Manufacturing Practices (Dobre Praktyki Produkcyjne) lub GMP, to pojęcie dobrze znane w przemyśle paszowym i spożywczym. Ci, którzy nie są jeszcze zaznajomieni z certyfikacją GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA), nie zawsze rozumieją różnicę pomiędzy tym skrótem i naszym wariantem ze znakiem plus. Chętnie to wyjaśnię, ponieważ to właśnie ten plus określa istotę naszego systemu.

Blog April - A plus for all-round assurance

We wczesnych latach 1990. Niderlandy zostały zaskoczone różnymi incydentami związanymi ze skażeniami pasz. Przemysł pasz dla zwierząt nie czekał na działania rządowe i opracował swoje własne wytyczne dla produkcji bezpiecznych pasz dla zwierząt. Zrobiono to pod szyldem „Dobre Praktyki Produkcyjne” lub GMP (obecnie to Wymogi wstępne, nasz zasadniczy program wymogów wstępnych).

Dało to podwaliny temu, co później zostało nazwane GMP+ Feed Safety Assurance. Jednak początkowo była to tylko zwykła lista zasad, do przestrzegania których zobowiązywały się same firmy.

Zasady i wytyczne są cenne, ponieważ ustanawiają one standardy. Jednakże mają jeden duży mankament: z natury rzeczy nie mają działania prewencyjnego. Szybko odkryliśmy, że zasady ustanawiają ramy działania, lecz nie w tym samym stopniu określają to, co się dzieje w tych ramach. A te procesy są tak samo ważne. Nie można kierować ruchem ulicznym tylko za pomocą świateł. Dobrze działający system bezpieczeństwa, rozumienie zasad i sytuacji występujących w ruchu, są tak samo istotne. Ponadto zmiany w sektorze powodują, że nie trwa on w jednym miejscu. 

Od reaktywnego do proaktywnego

Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się rozszerzać zestaw zasad w połowie lat 1990. GMP otrzymał bardziej usystematyzowane podejście, gdzie główną rolą odgrywa zarządzanie ryzykiem. Wprowadziliśmy do GMP Analizę Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli (HACCP), aby reagować na zmiany i nowe informacje w sposób bardziej proaktywny. Dodatkowo oparliśmy nasz system na zasadach ISO dla systemu zarządzania jakością, aby zapewnić ich stałe stosowanie.

Kluczową decyzją w 1990 roku było rozszerzenie zakresu naszego systemu certyfikacji na wszystkie ogniwa łańcucha pasz dla zwierząt. Trudna lekcja z poprzednich lat wykazała, że bezpieczeństwo pasz pozostanie iluzją tak długo, dopóki nie będziemy mieć kontroli nad całym łańcuchem. Opracowano pewne narzędzia na wypadek skażenia, takie jak śledzenie drogi produktu, komunikacja w razie kryzysu i Early Warning System. Dało to w efekcie kompleksowy i proaktywny system, który jest zdolny lepiej kontrolować procesy i minimalizować ryzyko.

Znak plus symbolizuje te dodatkowe elementy. Jest to plus oznaczający, że schemat jest czymś więcej niż podręcznikiem pełnym zasad. Krótko mówiąc, jest to plus oznaczający wszechstronność.

Harmonogram odnawiania

Ten sam plus stanowił również bazę dla niedawnej odnowy naszego systemu. Chcieliśmy mieć system, który służyłby sektorowi pasz dla zwierząt. Udało nam się zaprojektować system, który jest wszechstronny, praktyczny w użyciu, łatwy do zrozumienia i pozwala wykorzystywać własną wiedzę i doświadczenie firm.

To prowadzi mnie do naszej wspólnoty. Przez prawie trzydzieści lat istnienia naszego systemu, był on zawsze „z przemysłem, dla przemysłu i w przemyśle”. Zaangażowanie i wiedza ludzi z przemysłu paszowego sprawiły, że system stał się tym, czym jest. Prawie 19.000 firm zaangażowało się już w nasz wspólny  cel: Bezpieczeństwo Pasz na Całym Świecie. Jednak niezależnie od tego, jak cenne są wszelkie dodatkowe elementy systemu, w końcowym efekcie to nasza wspólnota jest jego największym plusem.

Your comment