Szczyt daje nadzieje na przyszłość

czwartek, 28 kwietnia 2022

Jak wyżywić 10 miliardów ludzi w 2050 roku? W jaki sposób my, jako sektor, dajemy implus do przejścia na rozwój zrównoważony? To były ważne pytania w centrum zainteresowania Global Feed Safety Summit w Berlinie. Na szczęście, w naszym programie zapewniliśmy udział wielu zdolnych, kreatywnych i przede wszystkim ambitnych prelegentów, którzy wzywali nas do podjęcia dalszych wspólnych działań.

Blog April - Summit fosters faith in the future

Roland van der Post
Managing Director, GMP+ International

Po ponad dwóch latach przygotowań – szczyt został sfinalizowany dopiero teraz z powodu koronawirusa – w końcu nastąpił 6 kwietnia: przedstawiciele całego sektora pasz dla zwierząt zebrali się w Berlinie, aby słuchać, przemawiać, dyskutować, bawić się i nawiązywać kontakty.

Gdy mówię, że wspominamy wspaniałe wydarzenie, nawet z królewskim akcentem, mówię to w imieniu całej organizacji. Otrzymujemy opinie i komentarze od gości. John Kirkpatrick z TESCO mówił nawet o „patrzącej najdalej w przyszłość konferencji”, w jakiej wziął udział w ostatnich dziesięciu latach. To wielki komplement, nie tylko w stosunku do wszystkich prelegentów.

Interakcje

Bardzo miło było spotkać się ze sobą osobiście po dwóch latach restrykcji związanych z COVID. To nie tylko przyczyniało się do atmosfery spotkania, ale także było z korzyścią dla jego zasadniczej części oraz dla interakcji. I właśnie po to to zrobiliśmy. Szczyt miał dać okazję do przedstawienia szerokiego zakresu wizji, tak ze strony mówców, jak i publiczności, na podstawie których my, jako sektor, możemy wypracować agendę na przyszłość. Wymiana planów i pomysłów odbywała się nie tylko podczas sesji plenarnych, lecz także podczas przerw i lunchów.

Po trzech dniach udało nam się ustalić osiem kluczowych punktów dla przyszłościowego sektora paszowego. Są to, w przypadkowej kolejności:

  • Wspieranie kultury bezpieczeństwa pasz: z naciskiem na ludzi i ich zachowania
  • Ustalenie wspólnych definicji i celów zrównoważonego rozwoju
  • Zwiększenie użycia alternatywnych źródeł białka w produkcji pasz
  • Inwestowanie w następną generację, przyszłość bezpieczeństwa pasz i żywności
  • Zmniejszenie marnowania żywności i przejście na obieg zamknięty w produkcji pasz & żywności
  • Włączanie nowych technologii, takich jak audytowanie zdalne i blockchain w dziedzinach bezpieczeństwa pasz i zrównoważonego rozwoju
  • Przyspieszenie naszej walki z odpornością na antybiotyki
  • Szerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa pasz w światowym przemyśle paszowym, jak GMP+ Academy.

Czy wszystkie te cele, zamiary i prognozy są osiągalne? Z pewnością nie. Ale stanowią cel, który nadaje kierunek przyszłości i sprawia, że zadania dla naszego sektora stają się jasne. Jako GMP+ International pełnimy rolę wspierającą tam, gdzie to konieczne i możliwe.

Razem

Podczas szczytu zawarliśmy, na przykład, konkretne umowy dotyczące trzech celów z powyższej listy. Z firmą Covantis będziemy badać możliwości połączenia elementów bezpieczeństwa pasz w blockchain. Z GFLI przyjrzymy się, w jaki sposób możemy weryfikować deklaracje dotyczące zrównoważonego rozwoju. A z AMR chcemy rozszerzać nasz system na regiony wrażliwe.

Bezpieczeństwo pasz jest i pozostaje naszym głównym przedsięwzięciem. Ale z ponad 19.000 firm certyfikowanych, 35 Jednostkami Certyfikującymi i tuzinami konsultantów i zrzeszeń przemysłowych, mamy sieć kontaktów i platformę ułatwiającą prowadzenie dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju. To właśnie zamierzamy robić.

Ponieważ najważniejsze przesłanie wyniesione ze szczytu jest takie, że jako sektor musimy działać razem. Każdy mówca na podium w Berlinie podkreślał wagę współpracy i zaangażowania dla stawienia czoła wyzwaniom. Zachowajmy tego ducha. Gdy działamy razem, jesteśmy w stanie zrobić wiele. Nasz sektor dowiódł tego wiele razy w swojej historii.
Z tą wiedzą możemy również z ufnością patrzeć w przyszłość.

Your comment