Działać razem, aby mieć wpływ

poniedziałek, 30 sierpnia 2021

GMP+ Feed Certification scheme rozwinął się w największy system bezpieczeństwa pasz na świecie, ponieważ wsłuchujemy się w potrzeby i wyzwania przedsiębiorstw z sektora paszowego. Dlatego jako nowy Dyrektor Zarządzający GMP+ International uważam, że moim zadaniem jest utrzymywanie systemu w ścisłym związku z rozwojem sytuacji rynkowej. Oraz dokonywanie wyborów, które będą miały istotne znaczenie dla Wspólnoty GMP+.

Blog August - Working together for impact

Roland van der Post
Managing Director, GMP+ International

Johan den Hartog stał na czele GMP+ International przez prawie trzydzieści lat, od początków systemu w 1992 roku. Wspólnie z kolegami, organizacjami partnerskimi i przedsiębiorstwami z sektora, rozwinął system z krajowego kodeksu w pełnowartościowy system certyfikacji, uznawany w skali globalnej i mający około 19.000 uczestników. Jako jego następca, chciałbym przy tej okazji podziękować mu za jego wizję, inspirację i przywództwo. Jest nam bardzo miło, że będzie on przez kolejne kilka lat nadal wspierać naszą organizację, w swojej nowej roli, jako Business Development Director.

Jak napisał Johan w swoim ostatnim blogu, przez cały czas swego istnienia GMP+ International wielokrotnie dokonywała właściwych wyborów w kluczowych momentach. Przyszłość pozostaje wyzwaniem. Sektor paszowy stoi w obliczu długiej listy wyzwań. Równocześnie oferujemy w naszym systemie coraz więcej usług dodatkowych. Naszym zadaniem jest zapewnienie, że system i nasze usługi dostosowują się w sposób optymalny do potrzeb rynku i stanowią wartość dodaną dla firm.

Wpływ

Chciałbym podkreślić znaczenie wyborów mających wpływ. Produkowanie bezpiecznych pasz jest kluczowe dla zaufania sektora i trwałości każdego przedsięwzięcia. Ponadto, firmy w sposób naturalny dążą do stałego rozwoju. Nasze standardy i usługi powinny promować bezpieczeństwo pasz, lecz również dostosowywać się do rozwoju ich biznesów.

Aby to zrobić, musimy w GMP+ International podążać za rozwojem rynku. Jako właściciel największego systemu bezpieczeństwa pasz na świecie, jesteśmy to winni także nam samym. W tym celu mam zamiar inwestować znacząco w rozwój relacji z organizacjami partnerskimi. W ten sposób będziemy dążyć do wzajemności, tworzenia więzi z korzyścią dla obu stron oraz, co oczywiste, bezpieczeństwa pasz.

Wpływ na skalę globalną

Będziemy również kontynuować pracę nad obecnością w systemie rozwijających się rejonów. Nasze korzenie są w Zachodniej Europie od prawie trzydziestu lat i pozostaje to wyraźnie widoczne, na przykład w naszych doradczych komitetach ekspertów. Jesteśmy bardzo zadowoleni z ich udziału – w końcu Europa pozostaje naszym największym rynkiem. Ale pozyskanie szerszego wkładu w celu doskonalenia naszego systemu jest jedynym logicznym podejściem w obliczu rozwoju w innych regionach, takich jak Europa wschodnia i południowa, Azja i Ameryka Południowa.

Jestem dumny mając szansę poprowadzenia organizacji, która odgrywa tak wiodącą rolę w globalnych wysiłkach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pasz. Mam nadzieję, dzięki swojej roli, wnieść wkład w wyzwania stojące przed sektorem. Pracujmy razem dla wyborów mających wpływ! 

Your comment