Uaktualniony system & wiara w przyszłość

czwartek, 25 lutego 2021

Po latach przygotowań, 1 marca będziemy uruchamiać uaktualniony GMP+ Feed Certification scheme 2020. Nowy system został zaprojektowany w z zamiarem ułatwienia dostępu i oferowania firmom większego pola dla indywidualnej interpretacji.

Blog February, Updated scheme & faith in the future

Johan den Hartog
Managing Director, GMP+ International

Od początkowego uruchomienia w 1992 roku, system certyfikacji był zawsze ‘w, dla i przy’ sektorze pasz dla zwierząt. Po różnych incydentach w Holandii, to sam sektor podjął inicjatywę stworzenia ‘GMP’, który w kolejnych dekadach rozwinął się we wszechstronny, uznawany na świecie system. W ciągu tych trzydziestu lat, stale dostosowywaliśmy go bazując na doświadczeniu i występujących incydentach. Około 19.00 firm z 87 krajów z całego świata to firmy certyfikowane GMP+ FSA.

W ostatnich latach, przemysł zapisał kolejną kartę w swojej historii. Liczne zmiany spowodowały z czasem, że system stał się mniej transparentny. GMP+ International, firmy certyfikowane i interesariusze połączyli zatem siły, aby dokonać kompleksowego przeglądu systemu.

Istota

Wprowadzając klarowny i dostępny format, ograniczyliśmy nasz system do samej jego istoty, w sposób zrozumiały na skalę międzynarodową. Wprowadzając te zmiany i opierając system na ISO2200, zwiększyliśmy również jego dostępność dla firm spoza Europy północno-zachodniej.

Po zatwierdzeniu przez European Accreditation Council, 1 marca 2021r. uruchomimy nowy system. Data ta oznacza równocześnie początek trzyletniego okresu przejściowego, w trakcie którego stary i nowy system będą współistnieć.

Swoboda

Po licznych burzach mózgów, sesjach pisania i analizowania informacji zwrotnych, udało nam się stworzyć system łatwiejszy do zrozumienia, praktyczny i spójny. Nowy system ustala cele i daje firmom więcej swobody, w jaki sposób je osiągnąć. W praktyce oznacza to, że jest więcej miejsca dla kontekstu lokalnego lub specyficznego dla firmy.

Radzimy wszystkim firmom certyfikowanym uważne przeczytanie dokumentów nowego systemu. Zasadniczo, nowy system wymaga relatywnie niewielu dostosowań. Podręcznik jakości pozostaje w dużej części niezmieniony.

Dziękujemy!

Intensywny proces, który poprzedził tę zmianę pokazał mi po raz kolejny, że mamy bardzo zdolną i zmotywowaną wspólnotę. Wszyscy uczestnicy burz mózgów i sesji oceniających reprezentujący  środowiska biznesowe zasługują na wielkie uznanie, tak samo jak moi koledzy z GMP+ International. To właśnie ta wewnętrzna motywacja i oddanie sprawie stanowią podstawę bezpieczeństwa pasz, ‘Razem’ to jedna z naszych głównych wartości i w mojej opinii stanowi podstawę dla zaprezentowania szeroko wspieranego rezultatu.

Tak jak w 1992 roku – i przy wszystkich mniejszych zmianach od tego czasu – ten nowy system jest wynikiem współpracy i poczucia odpowiedzialności. To dobrze rokuje na przyszłość.

Your comment