Lepsza współpraca wewnątrz łańcucha: zrób pierwszy krok

wtorek, 26 stycznia 2021

Sektor pasz dla zwierząt angażuje się w zapewnianie optymalnego bezpieczeństwa pasz od wielu dekad. W ostatnich latach, zrównoważone i odpowiedzialne społecznie działania zyskały również większe znaczenie w przemyśle. Czy to wystarczy, aby spełnić oczekiwania nowoczesnych konsumentów?

Blog January, Better cooperation in the chain: take that first step yourself

Johan den Hartog
Managing Director, GMP+ International

Drugi webinar poprzedzający szczyt 2022 Global Feed Safety Summit będzie poświęcony temu pytaniu.

Webinar, przewidziany w następną środę, 3 lutego, będzie miał temat “Od pasz do żywności: jeden cel, różne wyzwania – praktyczne opinie przedstawicieli handlu detalicznego i liderów sektorów żywności i pasz’. Prowadzącym dyskusję będzie Vincent ter Beek (Pig Progress), a wśród prelegentów znajdą się John Kirkpatrick, Dyrektor Działu drobiu i jaj w TESCO, Wolfgang Peralta, Szef Działu produkcji pasz dla trzody w Agrosuper Chile oraz Mia Lafontaine, Sustainability Manager Trouw Nutrition. Możesz zapisać się tutaj.

Ogniwa łańcucha

Tematyka ‘od pasz do żywności’ jest w centrum uwagi już od pewnego czasu. Jest to całkiem logiczne, gdyż nasze wybory odnośnie produkcji pasz dla zwierząt mają wpływ na to, co ostatecznie ląduje na naszych talerzach, w kategoriach takich jak nabiał, mięso, jaja, ryby i temu podobne.

Już sama ta świadomość powinna wystarczyć, aby położyć kres wszelkim pozostałościom naiwności, ignorancji i lekceważenia roli, jaką odgrywamy. Żaden z nas nie działa na samotnej wyspie. Dotyczy to nie tylko ogniw łańcucha paszowego w łańcuchu żywnościowym, ale także kolejnych ogniw w przemyśle przetwórstwa produktów zwierzęcych, handlu detalicznym i gastronomii. Wszystkie te pojedyncze ogniwa tworzą jeden łańcuch, z produktem końcowym dla konsumenta jako ostatecznym rezultatem  - a to wymaga poczucia odpowiedzialności.

Aby wzmocnić ten łańcuch, musimy być bardziej transparentni wobec siebie nawzajem i wobec świata zewnętrznego oraz systematycznie działać razem poprzez koordynację i zabezpieczanie całego łańcucha, zamiast robić to tylko incydentalnie (lub, co gorsza, gdy do działania zmuszają nas problemy). Oportunistyczne przerzucanie problemów na siebie wzajemnie lub czekanie, aż druga strona przejmie stery, nie jest zgodne ze zrównoważoną współpracą wewnątrz łańcucha. To, czego potrzeba, to partnerstwo na poziomie firm, a także na poziomie operatorów systemów certyfikacji.

Zapytaj klientów

Dzięki współpracy, przejrzystości i integralności produktu, inwestujemy w zaufanie i skuteczność w długim okresie. Mówiąc konkretnie, można to osiągnąć dzięki proaktywnemu i systematycznemu badaniu oczekiwań i wymagań Waszych klientów i dostawców. W ten sposób uczymy się od siebie nawzajem i mamy na uwadze pozostałe strony.

Oczywiście, możemy kwestionować niektóre zmiany na rynku, jak również wykonalność niektórych zamierzeń w krótkim okresie czasu. Jednakże możemy już teraz zacząć podejmować małe, lecz znaczące, kroki w kierunku zwiększonej współpracy i wzajemnego zaangażowania.

Dzięki wieloaspektowemu systemowi certyfikacji, obejmującemu Early Warning System, śledzenie drogi i pochodzenia, wszelką pomoc i webinary online, stale wspieramy przemysł w osiąganiu tych celów. W trakcie webinaru chcemy dać początkowy impuls do dyskusji, zwiększania świadomości i możliwych działań w kierunku lepszej współpracy w całym łańcuchu produkcji żywności.

Your comment