Nie ma łańcucha bez transportu

piątek, 28 stycznia 2022

Gdy jest mowa o łańcuchu paszowym, prawdopodobnie myślisz o firmach produkcyjnych lub handlowych. Często zapominamy o tych, którzy łączą ze sobą poszczególne ogniwa. Ale bez transportu nie mamy łańcucha. Pokazują to liczby: prawie połowa z 19.000 firm w naszej wspólnocie bezpieczeństwa pasz to firmy certyfikowane w zakresie transportu.

Blog January - No chain without transport

Roland van der Post
Managing Director, GMP+ International

Transport oznacza coś więcej niż przeniesienie produktów z punktu A do punktu B. Obok wszystkich wyzwań logistycznych, bezpieczeństwo odgrywa główną rolę w łańcuchu paszowym. Nieodpowiednie środki bezpieczeństwa podczas transportu drogowego, wodnego lub kolejowego mogą zniweczyć starania innych ogniw łańcucha. Stwarzając potencjalne zagrożenia dla innych przedsiębiorstw, dla zwierząt i w ostatecznym rozrachunku dla konsumentów.

Dlatego wspieranie sektora transportowego plasuje się wysoko w naszej agendzie. Dla przykładu, na początku lutego w naszej GMP+ Academy uruchomimy dziesięć modułów szkoleniowych online dotyczących transportu. Te, tak zwane ‘moduły mikrokursów’, zostały opracowane w ścisłej współpracy z partnerami z sektora transportowego, a zajmują się takimi tematami, jak handel, HACCP, zarządzanie ryzykiem i technologia procesu. Idealny zestaw szkoleniowy dla nowych pracowników lub do wykorzystania jako kursy odświeżające wiedzę dla bardziej doświadczonych pracowników.

Zakres Transport został uaktualniony

Dodatkowo aktualizujemy różne elementy zakresu dotyczącego transportu. Dokument TS 3.3 został całkowicie zmieniony w 2021 roku, w celu umożliwienia jego szerszego wykorzystywania w skali międzynarodowej.

Baza danych International Database Transport Feed (IDTF) została poszerzona i jest bardziej przyjazna dla użytkownika. Moduł dotyczący żeglugi śródlądowej stanowi obecnie część bazy danych, co oznacza, że można tam znaleźć wiele informacji o ładunkach i programach czyszczenia dla żeglugi śródlądowej. Baza IDTF zawiera także ważne informacje dotyczące transportu drogowego, dlatego korzystajcie z niej!

Dla mniejszych firm przewozowych wyzwaniem może być wdrożenie HACCP w codziennych działaniach biznesowych. Wymogi w tym względzie wzrosły w związku z aktualizacją GMP+ certification scheme, który opiera się na ISO22000. Aby lepiej pomagać firmom, publikujemy przykładowe plany HACCP dla transportu drogowego. Dokumenty te zostaną poprawione i zaktualizowane w najbliższym czasie.

W pierwszym kwartale opublikujemy również biuletyn dotyczący żeglugi śródlądowej oraz FAQ (listę często zadawanych pytań i odpowiedzi) dla transportu drogowego.

Zainwestuj w dzielenie się wiedzą

Dzięki tym działaniom, mamy nadzieję dać nowy impuls bezpieczeństwu pasz w sektorze transportowym. Jednakże może to odnieść sukces jedynie wtedy, gdy wszyscy będziemy nadal inwestować w poziom naszej wiedzy. Bezpieczeństwo pasz zaczyna się od wiedzy i nie może istnieć bez silnego sektora transportowego. Dlatego stale inwestujcie w dzielenie się wiedzą w ramach Waszej firmy. Korzystajcie z modułów mikrokursów ze swoimi nowymi i dotychczasowymi kolegami, pracujcie nad HACCP, promujcie korzystanie z IDTF wewnątrz firmy i zarejestrujcie się w GMP+ Academy.

Dzięki wewnętrznej motywacji, aktualnemu poziomowi wiedzy i optymalnym czyszczeniu możemy sprawiać, że transport nie tylko podtrzymuje wartość, ale również ją zwiększa.

Your comment