Sektor paszowy nie potrzebuje antybiotyków

wtorek, 28 lipca 2020

W coraz większej liczbie krajów stosowanie antybiotyków znajduje się pod presją. W UE są one zabronione od 2006 roku. W Niderlandach władze i środowisko biznesowe prowadziły aktywną politykę na rzecz ograniczenia antybiotyków w leczeniu lub w profilaktyce. Wyniki są co najmniej imponujące.

Blog July - Feed sector doesn’t need antibiotics

Johan den Hartog
Managing Director, GMP+ International

Od 2007 roku, w którym to używanie antybiotyków w holenderskiej hodowli zwierząt gospodarskich osiągnęło swój szczyt, ich stosowanie spadło aż o 70 procent.

“Powszechny pogląd, że przemysł hodowli zwierząt gospodarskich szeroko używa antybiotyków jest błędny” twierdzi w swoim blogu  Piet van der Aar z Schothorst Feed Research.
'Jednakże,' pisze Piet, 'takie przekonanie pozostanie niezmienne, jeśli pozytywne wiadomości nie są rozpowszechniane’. (Bardzo ważna uwaga, która odnosi się nie tylko do antybiotyków. Komunikuj proaktywnie, otwieraj drzwi, pokaż światu, co idzie w dobrym kierunku).

Niderlandy na czele

W wymiarze międzynarodowym, holenderska hodowla zwierząt gospodarskich przoduje w ograniczaniu leczenia antybiotykami. Na wniosek holenderskiego sektora paszowego i przemysłowej hodowli zwierząt gospodarskich, GMP+ International wprowadziła w 2011r. Zapis Krajowy - NL dla produkcji pasz wolnych od antybiotyków. Pomogło to również lepiej kontrolować kwestię przenoszenia pozostałości poprodukcyjnych w wytwórni pasz.

W 2018 roku Unia Europejska zdecydowała o zakazie profilaktycznego leczenia antybiotykami stad na fermach zwierząt gospodarskich.

Lek ten jest problematyczny, gdyż zabija również dobre bakterie. Prowadzi to do pogorszenia flory bakteryjnej w jelitach i systemu odpornościowego u zwierząt. Ponadto, powoduje pojawianie się bakterii odpornych na antybiotyki (AMR), które utrudniają wykorzystywanie antybiotyków w leczeniu.

Problematyczny

Z tych powodów ich używanie jest odradzane w coraz większej liczbie krajów. W ubiegłym miesiącu stosowanie antybiotyków w sektorze produkcji zwierzęcej zostało zakazane w Chinach.

Lepszym podejściem jest pozytywne oddziaływanie na florę jelitową zwierząt oraz system odpornościowy poprzez działania żywieniowe. Wszelkie rodzaje produktów takich jak oleje, ekstrakty roślinne i inne naturalne produkty, tak zwane probiotyki, mogą również być pożyteczne. Interesujące jest pozytywne oddziaływanie na florę jelitową paszy z owadów.

Nowe możliwości

Holenderski sektor pasz dla zwierząt mógł być na czele ponieważ, na długo przed rokiem 2006, podejmowano zbiorowe działania dla zbadania efektów żywieniowych zakazu.

Pokazuje to, ze sektor paszowy, wszędzie na świecie, może mieć swój wkład dzięki przyjęciu odpowiedzialności i dostosowaniu się na czas do zachodzących zmian. Zmiany są czasem postrzegane jako zagrożenie, ale dają również szanse dla innowacji.

W GMP+ International cieszymy się mogąc wspierać sektor paszowy w zapewnianiu produkcji pasz wolnych od antybiotyków. Zastanawiamy się nad przekształceniem Zapisu Krajowego GMP+ NL w standard stosowany na skalę międzynarodową. Chciałbym bardzo dowiedzieć się, co o tym myślicie. Możesz skorzystać z formularza.

Wyzwanie

Jako sektor międzynarodowy, podejmijmy to wyzwanie. W Niderlandach przekonaliśmy się, że nie potrzebujemy antybiotyków. Innowacyjny, przyszłościowy sposób działania jest receptą na wzrost i kontynuację.

Your comment