Innowacje w zakresie owadów – budowanie bezpiecznej kultury od samego początku

poniedziałek, 31 lipca 2023

Podobnie jak w przypadku innych zmian w naszym sektorze, pragniemy zapewnić bezpieczne i odpowiedzialne zarządzanie paszami na bazie owadów.

Blog July: Insect innovation - building a safe culture from the start

Roland van der Post
Managing Director, GMP+ International

Świat poszukuje bardziej zrównoważonych źródeł białka, zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. Z uwagi na możliwość mniejszych emisji, obieg zamknięty i dobry profil żywieniowy, istnieje ogromny potencjał dla pasz dla zwierząt opartych na owadach.

Rozwijająca się branża

GMP+ International wspiera wykorzystywanie owadów i produktów z owadów w paszach dla zwierząt, pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa – co jest w pełni osiągalne. Jak na stosunkowo nowy sektor, pasze bazujące na owadach rozwijają się szybko i prowadzi się wiele nowych badań mających poprawić powszechne zrozumienie tego tematu. 

Szereg owadów i produktów z owadów jest już zatwierdzonych dla łańcucha GMP+, głównie z muchy czarnej. Chociaż mączka z całych owadów jest jedną z opcji, większość pasz z owadów pochodzi z larw – w tym olej, białko przetworzone oraz suszone i mrożone całe larwy.

Same larwy, dla uzyskania wartości odżywczych, żywione są substratem, którym często są odpady spożywcze. Faktycznie w Unii Europejskiej owady są uważane za ‘zwierzęta hodowlane’, zatem istnieją ograniczenia co do dozwolonych substratów. GMP+ International stosuje takie same kryteria i dopuszcza jedynie wykorzystywanie materiałów pochodzenia  roślinnego.

Biorąc pod uwagę, jak dużo żywności jest marnowanej na całym świecie i porównując z wpływem hodowli konwencjonalnego inwentarza żywego na środowisko, w przypadku paszy z owadów istnieją znaczące korzyści dla środowiska i obiegu zamkniętego. Naszą rolą jest promowanie bezpieczeństwa, w miarę wprowadzania innowacji i rozwoju tej branży.

Zacznij tak, jak zamierzamy iść dalej - bezpiecznie

GMP+ International opublikowała już wytyczne dotyczące owadów w paszach (S9.41), a wymogi dla łańcucha certyfikowanego nadal obowiązują; więc jeśli kupujesz pasze na bazie owadów, upewnij się, że wykazałeś się należną starannością i sprawdziłeś, że Twój dostawca jest certyfikowany GMP+.

Chcemy współpracować z uczestnikami całego łańcucha, aby jeszcze lepiej zrozumieć, jaki poziom zapewniania bezpieczeństwa pasz jest potrzebny na każdym etapie łańcucha.  Monitorując ten nowy rozwój w sektorze, GMP+ International będzie wzmacniać nasze kontakty z kluczowymi partnerami, w tym z Network for Insect Knowledge, Wageningen University and Research oraz zapewniać, aby wiedza specjalistyczna w naszych komitetach była świeża i aktualna.

Firmy certyfikowane wytwarzające pasze na bazie owadów mają możliwość, jakiej nie miały ugruntowane branże naszej wspólnoty; budować kulturę bezpieczeństwa pasz od podstaw. Inne łańcuchy paszowe poznały wagę bezpieczeństwa pasz na własnej skórze i musiały wdrożyć systemy bezpieczeństwa po tym, jak coś poszło nie tak. Ostatnią rzeczą, której chcemy, jest incydent z zanieczyszczeniem, który nadałby paszom z owadami złą reputację – to mogłoby nie tylko zahamować rozwój sektora, ale także powstrzymać wysyłki naszej wspólnoty na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W praktyce, dostawcy muszą zapewnić, że substrat jest bezpieczny i nie przenosi żadnych zanieczyszczeń, ani na same owady, ani na inne zwierzęta lub ludzi dalej w łańcuchu. Takie gwarancje można uzyskać w oparciu o  analizę HACCP, która pomaga w zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń i zarządzaniu nimi. Jeśli chodzi o nowe substraty, tak jak inne nowe pasze dla zwierząt, GMP+ International przeprowadzi oceny ryzyka.

W sektorze toczyły się już dyskusje o tym, czy poszczególne etapy tego rozwijającego się sektora powinny być w przyszłości w sposób jednoznaczny włączone do GMP+ Feed Certification scheme. Jeśli masz zdanie na ten temat i chciałbyś wziąć udział w dyskusji, zapraszamy do kontaktu.

Your comment