To, co się liczy, to wynik

środa, 27 lipca 2022

Każda organizacja lubi nawiązywać do rocznic i rozwoju. Jak wiadomo, GMP+ International świętuje w tym roku swoje 30-lecie. I na szczęście, możemy stwierdzić, że uczestnictwo w GMP+ Certification scheme wciąż rośnie. Jednak nie powinniśmy się skupiać na spektakularnych liczbach i rocznicach. Są one mniej istotne od wyników.

Blog July: Results are the only thing that counts

Przy ‘narodzinach’ GMP+ International w 1992 roku, nie rozmawiano nigdy o ‘staniu się największym’. Po różnych incydentach związanych z zanieczyszczonymi paszami dla zwierząt, zmartwieniem sektora było tylko jedno: podjęcie konkretnych działań, aby uczynić produkcję pasz dla zwierząt bezpieczniejszą. Takie było nasze zobowiązanie, wspólnie z sektorem, przez minione trzydzieści lat. Nie wzrost dla samego wzrostu (GMP+ International jest firmą non-profit), lecz rozwój w celu przybliżenia Bezpieczeństwa Pasz na Całym Świecie.

Trafić do celu

Szczęśliwie, możemy stwierdzić, że przez lata byliśmy na dobrej drodze. Wiodące firmy coraz częściej oczekują od swoich dostawców i usługodawców stosowania się do programu. Coraz większa część międzynarodowego łańcucha pasz dla zwierząt jest zatem certyfikowana. Dotyczy to nie tylko firm produkcyjnych, ale również firm działających w skupie, handlu, przechowywaniu i przeładunkach oraz transporcie. Takie podejście łańcuchowe, w którym firmy prowadzą biznes jedynie z firmami, które są również certyfikowane GMP+ (lub równoważnie), daje w rezultacie łańcuch, który staje się coraz mocniejszy.

W początkowych latach system był wciąż raczej reaktywny. Dzięki wprowadzeniu HACCP do systemu, firmy paszowe są obecnie bardziej proaktywne, niż kiedykolwiek wcześniej. A jeśli zdarza się skażenie, jest ono szybko wykrywane i niszczone w zarodku, dzięki Early Warning System. Chociaż incydenty nie mogą nigdy być zupełnie wyeliminowane, w ostatnich 15 latach w przemyśle nie przydarzyły się poważniejsze przypadki – ku satysfakcji nas wszystkich.

Być uważnym

Ale minione sukcesy nie są gwarancją na przyszłość. Dlatego w GMP+ International coraz bardziej skupiamy się na dzieleniu wiedzą. Wynika to z następującego przemyślenia: zrozumienie dlaczego niektóre środki ostrożności są konieczne sprawi, że będziesz traktować je poważnie i przestrzegać ich.

Dzięki GMP+ Academy, razem ze stowarzyszonymi partnerami, oferujemy firmom paszowym na całym świecie profesjonalne materiały szkoleniowe i szkolenia. Ta platforma online, dostępna dla każdego bezpłatnie, pozwala przedsiębiorcom w dostępny sposób zwiększać poziom wiedzy i świadomość w miejscu pracy. Będziemy także proaktywnie poszukiwać możliwości dyskutowania z sektorem, aby nasz program był wciąż odpowiedni, realny i przyszłościowy.

Jesteśmy dumni z tego, co osiągnęliśmy jako przemysł przez ostatnich trzydzieści lat. Powstała prawdziwa kultura bezpieczeństwa pasz, która wyraźnie doprowadziła do zmniejszenia liczby incydentów. W przyszłości, musimy pozostać uważni i otwarci na nowe kierunki i innowacje. Ponieważ pomimo całego postępu, bezpieczeństwo pasz pozostaje pracą w toku.

Your comment