Odporność na środki przeciwdrobnoustrojowe: zadanie dla całego sektora

czwartek, 30 czerwca 2022

Na świecie więcej ludzi rocznie umiera w wyniku odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) niż z powodu HIV/AIDS lub malarii. Jeśli nic się nie zmieni, w 2050 roku więcej ludzi umrze z powodu AMR niż na raka. Sektor paszowy może odegrać ważną rolę w zapobieganiu temu scenariuszowi.

Blog June: Antimicrobial resistance: a task for the entire sector

Roland van der Post
Managing Director, GMP+ International

Antybiotyki są niekiedy używane w paszach, aby stymulować wzrost i wydajność produkcyjną zwierząt. Wadą jest, że bakterie nieodporne na antybiotyki giną, podczas gdy te odporne przetrwają. Może to również przenosić się na ludzi, tym samym uniemożliwiając zwalczanie chorób lub znacznie je utrudniając.

Rocznie, ponad 1.2 miliona zgonów na świecie jest bezpośrednio związanych z odpornością na środki przeciwdrobnoustrojowe. Podczas Global Feed Safety Summit Prof. Dr Leo den Hartog z Wageningen University & Research zwrócił uwagę, że przy braku nowej strategii, ta liczba może wzrosnąć do 10 milionów przypadków w 2050 roku. Infekcje, które zwykle leczono kuracją antybiotykową w ciągu kilku dni, mogłyby w końcu stać się nieuleczalne.

Przejmowanie odpowiedzialności

Właśnie dlatego coraz więcej rządów podejmuje działania. W 2020 roku Chiny zakazały używania antybiotyków w sektorze produkcji zwierzęcej. Wcześniej w tym samym roku w Unii Europejskiej weszło w życie rozporządzenie, które przewiduje bardziej rygorystyczną kontrolę produkcji, importu, eksportu, dystrybucji, handlu i używania weterynaryjnych środków leczniczych.

Byłoby jednak błędem sądzić, że działania rządowe są jedyną siłą napędową prowadzącą do zmian w sektorze. Już w 2011 roku GMP+ International – na zlecenie holenderskiego sektora paszowego – wprowadziła Zapis Krajowy (TS2.2) dla pasz wolnych od antybiotyków. W wielu krajach sektor już przyjmuje na siebie odpowiedzialność. W Niderlandach, na przykład, używanie antybiotyków w przemysłowej hodowli zwierząt gospodarskich spadło o około 70 procent pomiędzy rokiem 2009 a 2020.

Podejście globalne

Pomimo rosnącej świadomości, antybiotyki w paszach dla zwierząt, w skali ogólnej, nie mają tendencji spadkowej. Stanowisko naukowe jest w tym względzie jednoznaczne: AMR to problem ogólnoświatowy, wymagający globalnego podejścia.
Zatem, jako globalny system, chcemy odgrywać rolę wspierającą w redukowaniu AMR. Nasz moduł pasz wolnych od antybiotyków, który początkowo był przeznaczony wyłącznie dla sektora holenderskiego, będziemy wypróbowywać i promować także w innych krajach

Nade wszystko, bezpieczna pasza nie powinna mieć negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt. Zatem podejmijmy zobowiązanie ostrożnego używania środków przeciwdrobnoustrojowych w naszym sektorze. Nie wystarczy to do całkowitego wyeliminowania AMR w najbliższej przyszłości. Jednak dzięki współpracy i przyjęciu odpowiedzialności jako sektor, nie będziemy już dłużej częścią problemu, lecz staniemy się częścią rozwiązania. Takie podejście pasuje, jak żadne inne,  do tak innowacyjnego sektora, jak nasz.

Your comment