Odliczanie rozpoczęte; przygotuj się do przejścia na odnowiony system

wtorek, 27 czerwca 2023

Bądź przygotowany! Aby uniknąć zakłóceń w swojej działalności, wszystkie firmy certyfikowane muszą przejść na GMP+ FC scheme 2020 do 1 marca 2025.

Blog June: Countdown has begun; prepare to transition to the renewed scheme

Roland van der Post
Managing Director, GMP+ International

The GMP+ Feed Certification scheme (GMP+ FC scheme) został uaktualniony i za niecałe dwa lata GMP+ FC scheme 2010 wygasa. Jeśli nie przygotowałeś się jeszcze na nowy system, teraz jest czas, aby to zrobić.

Lepszy system

GMP+ FC scheme 2020 odchodzi od podejścia opartego na regułach, a zamiast tego skupia się na osiągnięciu bezpiecznych wyników, pozwalając firmom na przyjęcie bardziej elastycznego i proaktywnego podejścia do feed safety management.

W odnowionym systemie pracujemy z zasadami i celami; pozwalając firmom na znalezienie podejścia do bezpieczeństwa pasz właściwego dla ich wyjątkowej sytuacji. Oznacza to, że firmy mogą skupiać się na tym, jak najlepiej zarządzać bezpieczeństwem pasz, zamiast jedynie przestrzegać szerokiego zestawu reguł.

GMP+ FC scheme 2010 wygasa 1 marca 2025r. i, aby uniknąć problemów, wszystkie firmy powinny być do tego czasu certyfikowane zgodnie z GMP+ FC scheme 2020. Po 1 marca 2024 nie będą już dozwolone audyty w ramach GMP+ FC scheme 2010. Większość treści nie uległa zmianie, a firmy które już dokonały przejścia mówią nam, że nie jest to trudne – ale może zająć trochę czasu, w zależności od firmy i od tego, na kiedy  zaplanowano audyt.

Jesteśmy tutaj, aby pomagać

Większość Jednostek Certyfikujących (CB) jest już gotowa do audytowania zgodnie z GMP+ FC scheme 2020, więc od teraz do ostatecznego terminu Twoja Jednostka Certyfikująca będzie czekać na wykazanie, że podjąłeś niezbędne kroki, aby stosować odnowiony standard w swojej działalności.

Na szczęście ułatwiliśmy to, jak tylko możliwe, dzięki podręcznym przewodnikom i pomocnym dokumentom :

Dzięki Procedurze przejścia (Transition procedurę) możesz zapoznać się z działaniami i ramami czasowymi dla wszystkich zainteresowanych stron, prowadzącymi do przejścia na GMP+ FC scheme 2020. (Dostępna w językach angielskim, holenderskim, niemieckim i polskim.)

Możesz skorzystać z Listy zmian (List of changes), aby zobaczyć, co zostało uaktualnione w odnowionym systemie i jakie zmiany Ciebie dotyczą. (Dostępna po angielsku, holendersku niemiecku i polsku.)

W naszych Tabelach odnośników wzajemnych (Cross-reference tables) możesz sprawdzić, gdzie w odnowionym GMP+ FC scheme 2020 znajdują się stare wymogi z GMP+ FC scheme 2010. (Dostępne po angielsku, holendersku i niemiecku.)

Zawsze możesz zwrócić się do naszego GMP+ helpdesku.

Wsparcie wspólnoty

GMP+ International nie jest jedynym źródłem wsparcia. Wiele firm oferuje obecnie szkolenia na temat odnowionego standardu oraz tego, co jest potrzebne do przejścia, w tym również GMP+ Academy, a my doceniamy wszystkie organizacje wspierające naszą wspólnotę.

Także Twoja Jednostka Certyfikująca może być w stanie Ci pomóc. W istocie, zachęcamy do otwartego dialogu z Twoją Jednostką Certyfikującą, gdyż w przyszłości będziecie może dyskutować o tym, jak odnowiony standard działa w odniesieniu do Ciebie i Twoich uwarunkowań. Takie dyskusje nie stanowią utrudnień, lecz są ważną częścią budowania ciągłej kultury bezpieczeństwa pasz i zapewniania, ze każdy w naszej wspólnocie dokonuje świadomych wyborów, a nie jedynie odhacza kolejne punkty z listy.

Gdzie zacząć

Jeśli jeszcze nie zacząłeś swojego przejścia, teraz jest na to pora. Dla niektórych firm niewiele się zmieni. Dla innych, może zechcesz się przygotować. Oprócz przedstawionego powyżej zakresu wsparcia, są dwie rzeczy, które mogą pomóc Ci zrozumieć, co nowy standard oznacza dla Ciebie:

Po pierwsze: ustal które zakresy mają zastosowanie dla Twojej firmy. Możesz to znaleźć w dokumencie ‘F 0.3 Zakresy certyfikacji’ w sekcji 2.2.  Można go znaleźć w języku angielskim, holenderskim, niemieckim, polskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, i czeskim.

Po drugie: postępuj zgodnie z zaleceniami, które mają zastosowanie do Twojej firmy i wprowadź wszystkie zmiany potrzebne w Twojej sytuacji. Wszystkie pomocne dokumenty, których potrzebujesz można znaleźć tutaj w językach angielskim, holenderskim, niemieckim, polskim, francuskim, hiszpańskimwłoskim i  czeskim.

Następnie wystarczy tylko przygotować się na audyt w ramach nowej certyfikacji. Po dokonaniu przejścia będziesz mógł kontynuować dostawy w łańcuchu GMP+ w ramach bardziej elastycznego standardu, który jest ukierunkowany na wyniki i łatwiejszy do stosowania w Twojej specyficznej sytuacji.

Your comment