Współpraca dla szerzenia wiedzy

poniedziałek, 28 czerwca 2021

Zdobycie certyfikatu GMP+ FSA jest ważnym etapem dla firm. Ale po nim pojawia się następne zadanie: rozwijanie lub podtrzymywanie poziomu wiedzy nowych i obecnych pracowników. GMP+ International ułatwia te wysiłki współpracując z instytucjami szkoleniowymi.

Blog June - Working together for knowledge-sharing

Johan den Hartog
Managing Director, GMP+ International

GMP+ FC scheme jest, przede wszystkim, zestawem standardów dla bezpiecznych pasz. Firmy stosujące się do standardów mogą się reklamować jako posiadacze certyfikatu.

Lecz byłoby nieporozumieniem ograniczanie systemu oraz bezpieczeństwa pasz do prostego przestrzegania zasad. Ponieważ pomija to kluczową kwestię: wiedzę. Rozumienie podstaw standardów daje głębszą motywację wewnętrzną i skuteczniejsze ich stosowanie.

Wiele próśb

Jako właściciel największego systemu na świecie, otrzymujemy regularnie prośby o przeprowadzenie kursów szkoleniowych. Firmy chcą podtrzymywać poziom wiedzy swoich pracowników. I oczywiście regularnie dołączają nowi pracownicy, którzy mają mniejsze doświadczenie z paszami lub nie maja go wcale. Szkolenia są idealnym sposobem na zapewnienie poziomu wiedzy w ramach organizacji.

Dlatego stale zastanawiamy się nad pytaniem: jak możemy przekazywać wiedzę? Moduły e-learningowe, fact sheets (arkusze danych) i bazy danych stanowią część naszej oferty. Równocześnie musimy przyznać, że nasze możliwości nie są nieograniczone i że jest duża ilość wiedzy dostępnej poza naszą organizacją.

Koordynator

To dlatego działamy jako pośrednik i koordynator w obszarze szerzenia wiedzy. Dzięki GMP+ Academy, którą na nowo uruchomimy w przyszłym tygodniu, będziemy aktywnie ułatwiać dzielenie się wiedzą poprzez e-learningi lub szkolenia tradycyjne. Wszystkie materiały szkoleniowe można znaleźć na naszej platformie internetowej, która oferuje również specjalistom z łańcucha paszowego możliwość wzajemnej wymiany informacji.

GMP+ Academy to wspólna inicjatywa GMP+ International i akredytowanych instytucji szkoleniowych i szkoleniowców: GMP+ Training Institutes/Trainers. Szeroki zakres ekspertów powiązanych z Akademią pozwoli nam na aktywność w różnych regionach i na uwzględnienie kontekstu lokalnego.

Wspólny fundusz

Razem z szeregiem firm działających na skalę międzynarodową tworzymy również wspólny fundusz. Fundusz ten pozwoli na opracowanie podstawowych modułów e-learningowych, a wszystkie zyski będą reinwestowane. Opracowane moduły mogą być wykorzystywane przez instytucje szkoleniowe oraz przez same firmy podczas szkoleń lub jako część programu wdrażania nowych pracowników.

Wierzymy, że zapewni to nam doskonałe narzędzie do podnoszenia poziomu wiedzy, a co za tym idzie, bezpieczeństwa pasz na całym świecie. Podczas otwarcia w dniu 7 lipca, będziecie mogli poznać naszych pierwszych partnerów i obejrzeć na żywo pokaz działania platformy. Dzięki udziałowi ciekawych prelegentów zapowiada się niezwykle interesujące spotkanie. Czy będziesz tam z nami?

Zarejestruj się za pomocą tego linka

Your comment