Pasze zrównoważone: wiele pytań, wiele wyzwań

poniedziałek, 28 marca 2022

Sektor paszowy chciałby być bardziej zrównoważony. Jednak istnieje duża luka pomiędzy marzeniem a rzeczywistością. Co zrozumiałe, gdyż nie ma prostych rozwiązań.

Blog March - Sustainable feed: many questions, many challenges

Roland van der Post
Managing Director, GMP+ International

Bezpieczna produkcja pasz jest kluczowa dla ciągłości naszych przedsiębiorstw i naszego sektora. Jest  coraz bardziej oczywiste, że to samo odnosi się do społecznego zrównoważenia działań biznesowych.

Program zarządu

W ostatnich dekadach środowisko biznesowe staje się coraz bardziej świadome swojej pozycji w społeczeństwie. Jednym z efektów rosnącego poczucia odpowiedzialności jest fakt, że zrównoważony rozwój stał się stałym punktem w programie kierownictwa.

Poziom świadomości nie stanowi problemu w naszym sektorze. A jednak wiele firm nadal boryka się z problemem, w jaki sposób można faktycznie zapewniać zrównoważony rozwój. Oczywiście każdy chciałby zapobiegać wylesianiu, ale rynek soi przyjaznej lasom deszczowym jest nadal w powijakach. Gdy surowce są dostarczane z jednego końca świata na drugi, z pewnością istnieje możliwość poprawy. Ale jakie konkretne kroki są konieczne? I co dokładnie można uznać za pozyskiwanie ‘regionalne’?

Soja odpowiedzialna społecznie

GMP+ International reprezentuje Bezpieczeństwo Pasz na Całym Świecie. Bezpieczeństwo pasz to podstawa naszego działania i tak pozostanie. Oprócz tego, zawsze odpowiadaliśmy na potrzeby rynku blisko związane z naszą podstawową działalnością. Przykładem może być wprowadzenie standardu Feed Responsibility Assurance (GMP+FSA), który obejmuje również produkcję soi odpowiedzialnej społecznie oraz pasz non-GMO. Lub też GMP+ Academy, w której – obok naszego systemu – udostępniamy również wiedzę na temat bezpieczeństwa pasz.

Podstawową zasadą było zawsze włączanie się do istotnych zmian na międzynarodowym rynku. Niczego nie narzucamy, lecz ułatwiamy i wspieramy naszą wspólnotę w sposób optymalny. Dotyczy to także trendów rynkowych związanych ze zrównoważonym rozwojem. Pragniemy być uczestnikiem inicjatyw rynkowych, które mają poparcie międzynarodowe i wykorzystać nasze doświadczenie, aby dodać im większego rozmachu.

Przełom

Fakt, że nasz sektor ma wiele do zrobienia w zakresie zrównoważonego rozwoju jest oczywisty. Chodzi o to, aby razem zdecydować jakie działania są potrzebne. W naszym sektorze mamy szczęście mieć ludzi z dużą wiedzą, gotowych na dzielenie się swoją opinią na ten temat. Dwaj z nich, Nick Major z Global Feed LCA Institute (GFLI) oraz Bas Geerts (Head of Sustainability, Cefetra Group), będzie przemawiać podczas szczytu w Berlinie (6 do 8 kwietnia, bilety dostępne tutaj).

Mam więc nadzieję, że podczas szczytu będziemy w stanie wspólnie osiągnąć przełom w tej ważnej kwestii i wyznaczyć kierunek na przyszłość. Jeśli wrócimy do domu z klarowną perspektywą odnośnie wyzwań i możliwych rozwiązań, uda się nam osiągnąć nasz cel.

Kliknij tutaj po więcej informacji na temat Global Feed Safety Summit, listy prelegentów, biletów i opcji hotelowych.

Your comment