‘Pragmatyczny’ i ‘Razem’ – jak działamy w zgodzie z naszymi wartościami

wtorek, 30 maja 2023

Nasze pragnienie utrzymywania łączności z naszą wspólnotą jest więcej niż powierzchowne; jest w naszym DNA. A oto, jak to robimy.

Blog May: Pragmatic and Together

Roland van der Post
Managing Director, GMP+ International

Od samego początku wiedzieliśmy, ze nasz system bezpieczeństwa pasz i nasze usługi będą działać jedynie wtedy, gdy będą oparte na realnym świecie, dlatego właśnie nasze dwie główne wartości jako organizacji to bycie ‘pragmatycznym’ i działanie ‘razem’; chcemy, aby nasz system był możliwy do stosowania, nasze usługi przyjazne dla użytkownika i aby były naprawdę powiązane z naszą wspólnotą i wsłuchiwały się w jej głos.

Wiem, że wiele firm twierdzi to samo, ale jeśli chodzi o nas, traktujemy to poważnie. Dokonujemy świadomych wysiłków poprzez ankiety, wywiady, wizyty u klientów, nasze sieci kontaktów, komitety zarządzające i Zespoły Zadaniowe, a także informacje zbierane przez GMP+ Helpdesk. Dyskusje prowadzone z firmami, Jednostkami Certyfikującymi, Konsultantami Rejestrowanymi i ekspertami są bezcenne i stale prowadzą do zmian.

Przyjazne dla użytkownika

Pozwólcie na przedstawienie kilku przykładów:

Nasze firmy certyfikowane GMP+ dały nam znać, że uważają nasze Feed Support Products i GMP+ Monitoring database za trudne do wykorzystywania. Przy tak ważnym zadaniu jakim jest bezpieczeństwo pasz, coś takiego nie powinno mieć miejsca. I dzięki temu zainicjowaliśmy ‘Discovery Project’ (Projekt Discovery), który przy współpracy naszych interesariuszy sprawi, że te systemy będą bardziej przyjazne dla użytkownika, dostępne i zapewnią naszej wspólnocie większą kontrolę nad ich danymi. Wkrótce zaczniemy poprawiać naszą stronę internetową, jak również nasz portal. W ten proces optymalizacji aktywnie włączamy naszych klientów i nasze kontakty poprzez badanie i potwierdzanie ich doświadczeń jako użytkowników.

Istotą tego projektu, podobnie jak większości naszej pracy, jest angażowanie naszych interesariuszy. Nie chodzi nam o prezentowanie naszych pomysłów w izolacji, chodzi o testowanie, wspólne doskonalenie i upewnianie się, że działa to na rzecz naszej wspólnoty.

Budowanie w oparciu o świetne pomysły

To jedynie najnowszy przykład tego w jaki sposób, działając razem z naszą wspólnotą, znajdujemy pragmatyczne rozwiązania. GMP+ Academy stanowi wyróżniający się przykład – to nasza wspólnota  rzuciła nam wyzwanie w zakresie dzielenia się wiedzą i wciąż rozwijamy oferowane szkolenia w oparciu o to, co przekazują nam firmy, audytorzy i partnerzy.

Innym przykładem są Grupy Zadaniowe łączące ze sobą przedstawicieli biznesu, konsultantów i Jednostek Certyfikujących z danego regionu, aby dać nam wgląd w wyzwania specyficzne dla regionu i wspólnie pracować nad praktycznymi rozwiązaniami, wyjaśnieniami i działaniami. W 2022 roku 80 ochotników brało udział w 5 Grupach zadaniowych we Włoszech, Polsce, Brazylii, Hiszpanii i w regionie Dunaju (Austria, Węgry, Republika Czeska, Słowacja, Rumunia, Słowenia, Chorwacja i Serbia).  Każda sytuacje jest inna i chcemy rozumieć, co faktycznie dzieje się w różnych regionach, w których działa nasza wspólnota – dzięki temu nasze standardy i usługi są jeszcze lepsze.

Stałe doskonalenie

To tylko kilka przykładów tego, jak informacje zwrotne od naszej wspólnoty poprawiają nasze usługi. Chcemy dalej zakorzeniać te praktyki, dlatego od tego miesiąca uruchomiliśmy nowy program satysfakcji – za pomocą corocznych ankiet będziemy badać potrzeby naszej wspólnoty i sprawdzać, czy wprowadzane przez nas zmiany wnoszą wartość dodaną i spełniają te potrzeby. Działając razem, mamy nadzieję na znajdowanie pragmatycznych rozwiązań.

I to moja prośba do Was. Gdy otrzymacie ankietę z GMP+ International, poświęćcie chwilę na jej wypełnienie – ponieważ naprawdę Was słuchamy.

Your comment