Early Warning System potwierdził swoja wartość

wtorek, 29 listopada 2022

Łańcuch jest często przedstawiany jako szczepione ze sobą ogniwa. Tworzy to ładny obraz, lecz faktycznie bardziej odpowiednie jest myślenie o nim jako o naczyniach połączonych w łańcuchu. Ponieważ bez dzielenia się informacjami i ostrzeżeniami, łańcuch jest skazany na porażkę.

Blog November - Early Warning System has proven its value

Roland van der Post
Managing Director, GMP+ International

Jednym z najważniejszych instrumentów w GMP+ Feed Certification scheme jest Early Warning System (EWS). Dzięki temu systemowi ostrzegamy firmy certyfikowane GMP+ o przekroczeniach standardów w produktach. W rezultacie, produkty takie nie rozprzestrzeniają się dalej w łańcuchu, a szkody zostają ograniczone.

Miło jest widzieć, że EWS przynosi skutek. Nie tylko firmy częściej szybko zgłaszają przekroczenia, lecz również coraz częściej mają incydent pod kontrolą. Wówczas zgłoszenie jest przesyłane do GMP+ International, ale problem jest już zduszony w zarodku.

Kultura otwarta

W przeszłości, sprawy wyglądały inaczej. Przekroczenia były wykrywane zbyt późno. A przed ich zgłoszeniem przedsiębiorcy nieco się wahali. Ponadto, incydenty często nie były pod kontrolą. Nie znaczy to, że teraz żyjemy w idealnym świecie, gdzie nic nie może już pójść źle. Jednak ośmielam się twierdzić, że kultura odpowiedzialności i otwartość powoli, lecz na pewno, się wyłania.

Przekłada się to na bezpieczniejszy łańcuch. W ostatnich latach liczba opublikowanych zgłoszeń EWS (zgłoszenia, które są udostępniane łańcuchowi przez GMP+ International) gwałtownie spadła. W 2016 roku opublikowaliśmy 21 zgłoszeń EWS. W 2018 było ich tylko siedem. W 2021 tylko jedno więcej. Nie musimy tak często zwracać firmom uwagi na kroki, jaki trzeba wykonać; one same podejmują już działania, aby zachować bezpieczeństwo łańcucha.

Motywacja wewnętrzna

W ten sposób, system certyfikacji osiąga to, co mieliśmy nadzieję osiągnąć. System powstał z inicjatywy samych firm paszowych, które chcą działać razem dla bezpieczeństwa pasz. Tworzenie kultury bezpieczeństwa pasz do tego pasuje. Dzięki niemu to nie reguły, lecz wewnętrzna motywacja ma znaczenie decydujące.

Rozwój EWS pokazuje, że coraz więcej firm rozumie wagę współpracy, transparentności i poczucia odpowiedzialności. Wciąż jest wiele do zrobienia, lecz wspólnie doprowadziliśmy do tej zmiany. Idźmy dalej tą drogą.

Your comment