Nasz nowy standard dotyczący śladu węglowego (Carbon footprint)

poniedziałek, 27 listopada 2023

Jako że możliwości biznesowe zależą w coraz większym stopniu od wiarygodności w zakresie zrównoważonego rozwoju, chcemy pełnić naszą rolę jako podmiot wyznaczający standardy. Wkrótce startuje nasz pilotażowy ‘Holenderski Ślad węglowy dla firm’ i chcemy, aby nasi partnerzy rynkowi sprawdzili możliwość jego globalnego wdrożenia.

Blog November: Our new Carbon Footprint standard

Roland van der Post
Managing Director, GMP+ International

Informacja dotycząca Twojego śladu węglowego jest pierwszym ważnym krokiem do jego zmniejszenia. Znajomość źródeł emisji pomaga Ci zdecydować, za jakie dźwignie pociągnąć, aby mieć największy wpływ, ostatecznie pomagając naszej wspólnocie , która stara się prowadzić swoje przedsiębiorstwa w prawdziwie zrównoważony sposób.

Coraz częściej jednak interesariusze oczekują niezależnej weryfikacji. Prowadzenie biznesu zależy coraz bardziej od wiarygodności firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju, a klienci chcą wiedzieć, czy zaopatrują się u zrównoważonych dostawców. To rosnące zapotrzebowanie stymuluje szeroki zakres inicjatyw oferujących pomiary śladu węglowego firmy (CFP), a możemy jedynie oczekiwać dalszego wzrostu popytu na wiarygodne i rzetelne audytowanie.

Ponieważ GMP+ International odpowiada na zapotrzebowanie naszej wspólnoty, aby umozliwić zrównoważony rozwój, naszym zdaniem najlepszym wsparciem łańcucha paszowego w tym zakresie jest ustanowienie standardu dla pomiaru śladu węglowego pasz dla zwierząt.

Niezależna certyfikacja

Zaczynając w Niderlandach i współpracując z partnerami rynkowymi, naszym zamiarem jest ustanowienie jednoznacznego i jasnego standardu, który będzie można zastosować w praktyce.  

Ogłosiliśmy pilotaż, a od 1 stycznia 2024 firmy w Niderlandach mogą być pierwszymi jego uczestnikami i pomóc nam w zbudowaniu nowego standardu GMP+ FRA dla wyliczenia śladu węglowego (CFP) paszy. W szczególności zagwarantuje on, że dane wejściowe używane przez mieszalnie pasz przy wyliczaniu CFP są poprawne i metoda wyliczenia została zastosowana prawidłowo.

Naszym punktem wyjścia jest holenderske narzędzie służące wyliczaniu CFP: ‘Nevedi calculation protocol’. To narzędzie zostało opracowane specjalnie dla rynku holenderskiego i wykorzystuje domyślne dane dotyczące CFP, które sa specyficzne dla Niderlandów.  W miarę dalszego testowania i rozwijania standardu, zgodnie z metodologią PEFCR Feed for food producing animals (PEFCR Pasze dla zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności), wdrożymy go w firmach w innych krajach.

Ruszamy

W przypadku firm, które być może stawiają swoje pierwsze kroki na drodze zrównoważonego rozwoju, łatwo jest poczuć się przytłoczonym. Zrównoważony rozwój może być dziedziną kompleksową i zróżnicowaną, w której wielu różnych aktorów i usługodawców stosuje różne podejścia. Nawet gdy chodzi o wyliczenie śladu weglowego, możesz pytać trzy różne firmy i otrzymać trzy różne odpowiedzi.

Ale doskonałość nie jest tu celem, jest nim postęp. Nie powinniśmy czekać na wszystkie odpowiedzi, zanim spróbujemy postępować właściwie. Musimy zacząć już teraz, uczyć się ze swoich doświadczeń nabytych w trakcie i działać na rzecz uczynienia naszego sektora bardziej zrównoważonym.

Jeśli chodzi o GMP+ International, chcemy stworzyć równe warunki działania poprzez wykonalny standard, który spełnia potrzeby naszej wspólnoty i jej interesariuszy. Jeśli działasz w Niderlandach, mam nadzieję, że dołączysz do nas od początku i pomożesz nam opracować standard, który naprawdę działa. Jeśli jesteś spoza Niderlandów, wkrótce będziemy uruchamiać międzynarodową grupę roboczą, która określi jak standard może być stosowany w innych krajach – i chcielibyśmy, abyś i Ty był w to zaangażowany.

Jeśli chcesz się włączyć, skontaktuj sie z naszym zespołem używając poniższego formularza.

Your comment