Dzięki lepszym analizom laboratoryjnym zyskuje bezpieczeństwo pasz

czwartek, 26 listopada 2020

Wiarygodne analizy laboratoryjne są kluczowe dla zaufania do łańcucha paszowego, jak również dla naszej wspólnej ambicji Bezpieczeństwa pasz na całym świecie. Dwa lata po wprowadzeniu naszego standardu dla rejestracji laboratoriów, z radością odnotowujemy duży postep w tej dziedzinie.

Blog November - With better laboratory analyses, feed safety wins out

Johan den Hartog
Managing Director, GMP+ International

Niedokładne lub błędne wyniki analiz podważają zaufanie publiczne do całego naszego łańcucha paszowego, jak również zagrażaja samemu bezpieczeństwu pasz. Incydenty związane z niedokładnymi wynikami analiz w przeszłości spowodowały uruchomienie przez nas w 2018 roku standardu  ‘GMP+ B11 Procedura rejestracji GMP+ dla laboratoriów’. Standard ten pozwala laboratoriom na zagwarantowanie, że ich wyniki analiz krytycznych substancji skażających w rozumieniu GMP+ FSA są wiarygodne. GMP+ B11 składa sie z systemu zarządzania jakością oraz zestawu kryteriów biegłości zapewniającego wiarygodność wyników analiz.

Wspólna podstawa

Od początku w sektorze paszowym były pewne wątpliwości, czy to faktycznie zadziała. Jednym z głównych argumentów było, że ISO/IEC 17025 obejmuje już badania laboratoryjne. To prawda. Ale ISO pozwala samym laboratoriom decydować, jakich kryteriów biegłości będą używać. Brak wspólnej podstawy dla oceny wiarygodności prowadził do nieporozumień i przede wszystkim do różnych wyników. Były również wątpliwości, czy każde z laboratoriów będzie w stanie stosować się do wymogów.

Chętnie przyjmowalismy każdą informacje zwrotną i krytykę, gdyż pomogło nam to stworzyć zakres pomocny i realistyczny. Poza tym, przed wprowadzeniem GMP+ B11, przeprowadziliśmy konsultacje społeczne. A chociaż niektóre laboratoria przyjęły postawę wyczekujacą, inne natychmiast wyczuły okazję do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Zatwierdzenie przez Eurofin i SGS

Obecnie, po dwóch latach istnienia programu, 174 laboratoria w 32 krajach na całym świecie są zarejestrowane dla GMP+ B11. Na czele jest Eurofin z prawie 40 i SGS z 16 laboratoriami rejestrowanymi. Cieszymy sie z tych postępów. Jednakże nadal pracujemy nas szerszym przyjęciem standardu w niektórych regionach, jak Rosja i Bliski Wschód. Mamy także nadzieję, że wkrótce zarejestruje się więcej laboratoriów w Azji. Rosnące zainteresowanie certyfikacją GMP+ FSA w tych regionach prowadzi do większego zapotrzebowania na usługi laboratoryjne.

GMP+ B11 ustala minimalny poziom niezawodności, którego wcześniej brakowało. Wierzymy, że laboratoria certyfikowane są obecnie lepiej przygotowane do obsługi klientów certyfikowanych GMP+ FSA, którzy z kolei są w stanie lepiej zapewniać bezpieczeństwo swoich produktów paszowych.

Your comment