Mapa drogowa dla przyszłościowego sektora paszowego

czwartek, 29 października 2020

FEFAC (European Feed Manufacturers' Federation – Europejska Federacja Producentów Pasz) opublikowała niedawno dokument Feed Sustainability Charter 2030. W dokumencie tym FEFAC wymienia pięć ambitnych celów na następną dekadę: zmniejszenie śladu węglowego, zwiększenie efektywności, odpowiedzialne społecznie pozyskiwanie surowców, dobrostan zwierząt i elastyczność sektora.

Blog October - Roadmap to a future-proof feed sector

Johan den Hartog
Managing Director, GMP+ International

Te pięć celów odzwierciedla powszechny pogląd firm produkujących pasze w całej Europie na kwestię odpowiedzialności społecznej pasz. FEFAC podkreśla, że zrównoważone systemy produkcji żywności ‘nie mogą istnieć bez dobrze działających sektorów hodowli zwierząt gospodarskich i akwakultury’ oraz że sektor paszowy ‘stanowi klucz’ do wielu ważnych wyzwań zrównoważonego rozwoju.

Odpowiedzialne społecznie pozyskiwanie surowców

Chociaż GMP+ International działa głównie w dziedzinie wzmacniania i zapewniania bezpieczeństwa pasz (GMP+ FSA), zajmujemy się również wspieraniem zrównoważonego rozwoju poprzez nasz moduł GMP+ Feed Responsibility Assurance (GMP+ FRA). Moduł ten został opracowany na żądanie firm certyfikowanych, jako rozwiązanie typu “jeden punkt – wiele certyfikacji”. Zapoczątkowany w 2015 roku, GMP+ FRA pozwala firmom już certyfikowanym GMP+ FSA na wykazanie klientom, że działają w sposób odpowiedzialny społecznie.

Odpowiedzialne społecznie pozyskiwanie surowców – szczególnie soi i produktów sojowych – odgrywa ważną rolę w tym module, mamy więc satysfakcję widząc włączenie pozyskiwania w pięć celów FEFAC. FEFAC podkreśla również, jako część swojego celu związanego z dobrostanem, ‘potrzebę dalszego umacniania biobezpieczeństwa w całym łańcuchu hodowli zwierząt’.

Biobezpieczeństwo

W GMP+ International zastanawiamy się w jaki sposób możemy ułatwić firmom wdrażanie działań związanych  biobezpieczeństwem poprzez nasz GMP+ scheme. W trakcie naszego ostatniego webinaru przygotowującego do Global Feed Safety Summit in 2022, 74 procent odpowiadających uczestników podało w ankiecie, że chcieliby włączenia biobezpieczeństwa w GMP+ FSA. Niezależnie od tego, że szereg elementów naszego systemu (PWW i HACCP) może już być wykorzystywanych do poprawy biobezpieczeństwa w firmach, będziemy dalej pracować z naszymi partnerami nad przygotowaniem dodatkowych wskazówek w tym ważnym temacie, w tym zestawień faktów naukowych na temat zagrożeń biobezpieczeństwa w paszach.

Jeśli chodzi o zmniejszanie śladu węglowego w sektorze – kolejny wzniosły cel w dokumencie FEFAC – rozważamy obecnie możliwość stworzenia nowego standardu dla zapewniania dokładności i wiarygodności danych o śladzie węglowym pasz. Poza tym, jesteśmy w końcowej fazie opracowywania standardu dla regionalnego pozyskiwania materiałów paszowych. Planujemy jego uruchomienie w połowie 2021 roku.

Wspólnie z 18.000 firm certyfikowanych czekamy z niecierpliwie na zintensyfikowanie działalności w zakresie wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Wierzymy, że pięć ambitnych celów FEFAC stworzy jasną  mapę drogową dla przyszłościowego przemysłu paszowego – ale to od nas zależy jej zrealizowanie.

Your comment