Poczucie odpowiedzialności najlepszą bronią przeciwko oszustwom

poniedziałek, 31 października 2022

W początkach października sektorem spożywczym wstrząsnęło dużej skali oszustwo w Polsce. Ten incydent po raz kolejny uwidacznia, że nie każdemu można zaufać i, co ważniejsze, że bezpieczeństwo pasz dla zwierząt nie jest możliwe bez motywacji wewnętrznej i poczucia odpowiedzialności.

Blog October: Sense of responsibility

Roland van der Post
Managing Director, GMP+ International

Zacznijmy od dobrej wiadomości: przypadki oszustw są rzadkie. Zdecydowana większość przedsiębiorców w naszym wspaniałym sektorze chce jak najlepiej dla swoich firm, swoich kolegów, dla zwierząt i dla finalnego konsumenta. A dzięki rozwojowi systemów zarządzania jakością, systemów certyfikacji i – co nie mniej ważne – ściślejszemu nadzorowi, obecnie bezpieczeństwu pasz i silnemu łańcuchowi poświęca się więcej uwagi niż kiedykolwiek przedtem.

Podrabiane dokumenty

Niestety, nie można ufać, że każdy działa w dobrej wierze. Ostatnio ogłoszono, że polskie władze wykryły firmę, którą podejrzewa się o sprzedawanie technicznych olejów roślinnych na cele paszowe od lat. Każdy w naszym sektorze wie, że to zabronione. Władze polskie prowadzą obecnie śledztwo.

GMP+ International została zawiadomiona o możliwym oszustwie przez Jednostkę Certyfikującą. Po krótkim dochodzeniu, niezwłocznie wysłano zgłoszenie EWS. Certyfikacja GMP+ FSA firmy została cofnięta przez Jednostkę Certyfikującą. Dla firm takich jak ta, nie ma miejsca w naszym łańcuchu.

Nieplanowane audyty

Naturalnym pytaniem jest, jak mogło do tego dojść. I dlaczego ta firma mogła latami chwalić się certyfikatem GMP+ FSA. Nasze Jednostki Certyfikujące przeprowadzają audyty, aby sprawdzić, czy firmy działają zgodnie z naszymi standardami. W trakcie tych audytów wykonuje się szereg kontroli i weryfikacji. Czasami ujawnia to incydenty Ale często tak się nie dzieje – zwykle dlatego, że firmy mają wszystkie sprawy w należytym porządku. A niekiedy dlatego, że potrafią dobrze ukrywać pewne rzeczy; ci, którzy mają skłonności do oszustwa, z pewnością są gotowi zadać sobie w tym celu wiele trudu.

GMP+ International i nasze Jednostki Certyfikujące nie są policjantami. GMP+ certification scheme ustanawia jednolite standardy dla firm i pozostawia w dużym stopniu odpowiedzialność im samym. Działamy zgodnie z zasadą ‘ufaj & kontroluj’ . Ale nie możemy wkluczyć wszystkich incydentów.

Kultura bezpieczeństwa pasz

Z tego właśnie powodu wciąż podkreślamy, że działania firmy nie kończą się wtedy, gdy już ma na ścianie certyfikat. Potrzeba dużo więcej, aby utrzymać bezpieczeństwo pasz na wysokim poziomie. Dlatego zachęcamy firmy do pracy nad stworzeniem kultury bezpieczeństwa pasz. Do zachowania czujności, gdy pracujemy z innymi. Do inwestowania w poziom wiedzy w miejscu pracy, na przykład z pomocą GMP+ Academy.

Incydent w Polsce pokazuje, że nie możemy lekceważyć poczucia odpowiedzialności. Oszustwo nie tylko stwarza zagrożenie finansowe i ryzyko procesu karnego, dotyka ono całego sektora – co najmniej z uwagi na negatywną reklamę. Zatem niech ten incydent będzie pobudką. Weź na siebie odpowiedzialność i zgłaszaj incydenty. Jedynie dzięki naszym własnym staraniom i oddaniu dokonamy zmiany i stworzymy bezpieczny sektor.

Your comment