Aby zajść daleko, idźmy razem

wtorek, 31 października 2023

Nasi partnerzy wielokrotnie pomagali nam przy wprowadzaniu innowacji. Obecnie nasza uwaga skupia się na rozporządzeniach zapobiegających wylesianiu - (EU Deforestation-free Regulations - EUDR).

Blog October - To go far, go together

Roland van der Post
Managing Director, GMP+ International

Jeśli chcemy utrzymać poziom, musimy stale się doskonalić i wprowadzać innowacje. Nasza działalność odznacza się współpracą, eksperymentami i zaangażowaniem  w dzielenie się wiedzą. To cecha definiująca GMP+ International i naszą wspólnotę jako całość, ale nie robimy tego sami.

Kluczem jest współpraca

Idziemy daleko ponieważ znajdujemy partnerów innowacyjnych, którzy wnoszą do naszej pracy unikalne spostrzeżenia, wiedzę i zdolności i vice versa. Mając przed sobą nowy zestaw wyzwań i możliwości poszukujemy partnerów innowacyjnych, którzy pomogą nam uczynić sektor paszowy bezpieczniejszym i bardziej zrównoważonym.

Głęboko wierzymy, że współpraca jest kamieniem milowym innowacji – jak również czymś do czego zachęcamy naszą wspólnotę. Wnosimy do puli naszą wiedzę na temat systemu paszowego i naszej branży, ale również szukamy partnerów ze zróżnicowaną wiedzą specjalistyczną.

Dla przykładu, podczas pandemii Covid pracowaliśmy z partnerami nad stworzeniem audytowania zdalnego, a inni partnerzy pomagają nam przemyśleć, jak wspierać innowacje w procesach audytowania, takie jak wykorzystanie okularów Google lub AI. Z innych obszarów, GMP+ Academy i strona internetowa Feed Legislation stanowią produkty działającego partnerstwa, cenione w naszej branży.

Patrząc w przyszłość, widzę więcej możliwości współpracy z partnerami w innowacjach.

Pasze dla zwierząt niepowodujące wylesiania

Zgodnie z przepisami UE dotyczącymi produktów niepowodujących wylesiania (EU Deforestation-free Regulations (EUDR)) firmy będą mieć obowiązek dochowania należytej staranności dla zapewnienia, że jedynie produkty niepowodujące wylesiania będą dopuszczone na rynek UE. W przypadku naszej wspólnoty dotyczy to szczególnie soi, a firmy muszą wykazać, że została ona wyprodukowana legalnie i nie na terenach wylesianych lub zdegradowanych po 31 grudnia 2020.

Jest to wyzwanie związane ze śledzeniem drogi produktu i łańcuchem dowodzenia – z czym mamy już pewne doświadczenia dzięki naszemu wyjątkowemu podejściu do łańcucha paszowego. Mamy nasz standard dla Produkcii i handlu soją RTRS który pomaga firmom w produkowaniu, handlu i używaniu soi odpowiedzialnej społecznie, a na początku przyszłego roku planujemy wprowadzenie standardu dla produkcji I handlu paszami odpowiedzialnymi społecznie – obydwa te standardy obejmują również przepisy zapobiegające wylesianiu. Jednak, ponieważ GMP+ International stale odpowiada na oczekiwania sektora, aby przejąć wiodącą rolę w kwestii zrównoważenia, mamy świadomość, że będzie to miało kluczowe znaczenie dla wielu naszych firm certyfikowanych.

Dlatego poszukujemy partnerów innowacyjnych, aby badać w jaki sposób możemy wspierać nasze firmy w zakresie ich zgodności z EUDR. Jest wiele pytań bez odpowiedzi odnośnie tego, na czym mogłoby to polegać, jak można to przygotować i czy spełni to potrzeby wspólnoty. Jesteśmy gotowi zgłębiać te kwestie.

Informacja ma wielką moc

Warto zbadać szereg różnych narzędzi i sposobów pracy – od sztucznej inteligencji i blockchain po platformy dzielenia się wiedzą i nowymi sposobami pracy. Na przykład, zdjęcia satelitarne mogłyby pomóc naszej wspólnocie w monitorowaniu szeregu wskaźników z obszarów produkcyjnych, w tym pokrywy drzew i wpływu zmian klimatycznych. Wiele obszarów produkcyjnych stanie się bardziej wilgotnych i cieplejszych, zwiększając ryzyko mykotoksyn, takich jak aflatoksyna. Obecnie tworzymy profile ryzyka dla całych obszarów, a czasem dla całych krajów, w zależności od tego, jak zagrożona jest produkcja na danym obszarze. Jednak dzięki innowacjom technologicznym możemy dokonać dokładniejszej i lepiej określonej oceny stopnia zagrożenia danego obszaru. Połączyliśmy siły z Wageningen University przy projekcie analizy danych dotyczących mykotoksyn, który zwiększy niezawodność ich wykrywania i stworzy lepszy model predykcyjny. Może to pomóc podmiotom z łańcucha w bezpieczniejszym monitorowaniu i przechowywaniu materiałów oraz pomóc firmom w dostosowaniu ocen ryzyka dla produktów pochodzących z tych obszarów.

Wiemy jak dotrzeć do naszej wspólnoty oraz jaki rodzaj informacji i wsparcia jest dla niej wartościowy. Łącząc siły, mamy wielki potencjał wspólnego oddziaływania.

Sztuka polega oczywiście na znalezieniu odpowiednich partnerów dla wzmocnienia naszego systemu, dostosowaniu tych nowych możliwości do naszej misji i umożliwieniu naszemu systemowi zapewnianie jeszcze lepszego zabezpieczenia. Kogoś mającego odpowiednie narzędzia, informacje i – co dla nas ważne – skalowalność. Prawdziwe partnerstwo wiąże się ze wspólnym ryzykiem i wspólną nagrodą, a dla nas to sposób na uczynienie naszej wspólnoty bezpieczniejszą i bardziej zrównoważoną.

Potencjał dla innowacji opartych na współpracy jest w naszym przemyśle ogromny. Jeśli jesteś przedstawicielem organizacji, która może wesprzeć naszą wspólnotę 19.000 firm aby nie tylko przestrzegać EUDR, ale być może nawet iść dalej niż zgodność i być prawdziwym światowym liderem – skontaktuj się z nami.

Your comment