Świadomość uwarunkowań regionalnych

środa, 28 września 2022

To jedno z największych wyzwań światowego systemu bezpieczeństwa pasz: utrzymywanie jednakowych standardów, mimo że kraje i regiony ogromnie różnią się od siebie nawzajem. Aby zachować świadomość różnic kulturowych, uwarunkowań i specjalnych wyzwań, korzystamy z pracy regionalnych zespołów zadaniowych. Najnowszy został utworzony dla regionu Dunaju, regionu w którym certyfikacja GMP+ FSA odnotowuje wzrost.

Blog September: Awareness of regional nuances

Roland van der Post
Managing Director, GMP+ International

GMP+ Feed Certification scheme jest i zawsze był pochodną sektora, działającą dla sektora i przy sektorze. Z tego względu, nasi partnerzy (tacy jak zrzeszenia przemysłowe i Jednostki Certyfikacyjne) mają również rolę do odegrania w naszym procesie decyzyjnym. Dla przykładu, mamy różne międzynarodowe komitety ekspertów, które doradzają nam przy zmianach w GMP+ Feed Certification scheme.

Nawet z tym, byłoby iluzją myśleć, że taki sposób organizacji oznacza, że nic nigdy nie umyka naszej uwadze. Każdy region, każdy kraj, a nawet każde przedsiębiorstwo ma swoje własne, wyjątkowe wyzwania. W praktyce, stwarza to czasem problemy przy stosowaniu jednakowych standardów systemu. Przykładowo, może zdarzać się, ze krajowe przepisy prawa lub regulacje kładą nacisk na inne aspekty niż wymogi GMP+ FSA. Jest zrozumiałe, że pojawiają się czasem pytania od przedsiębiorstw i Jednostek Certyfikujących.

Wyzwania specyficzne dla regionu

Ponieważ chcemy mieć jasny obraz wyzwań na poziomie regionalnym, tworzymy zespoły zadaniowe. Zespoły zadaniowe składają się z przedstawicieli przedsiębiorców, konsultantów i jednostek certyfikujących z konkretnego regionu i dostarczają nam wglądu w wyzwania specyficzne dla danego regionu. Między innymi, mamy zespoły zadaniowe w Hiszpanii, Brazylii, Włoszech i Polsce, a teraz także dla regionu Dunaju. Dzięki tym zespołom zadaniowymi chcemy budować most pomiędzy wymogami GMP+ FSA a wyzwaniami lokalnymi.

Razem z rosnącą liczbą firm certyfikowanych GMP+ FSA w tym regionie, mamy także rosnącą ilość pytań o stosowanie systemu w kontekście lokalnym. Dla przykładu, w kwestiach monitoringu i pobierania prób w zakresie czyszczenia w sektorze transportu. Jak należy pogodzić lokalne przepisy prawa z podejściem HACCP z naszego systemu? Co to oznacza w praktyce? Czego oczekujemy od firm?

Bez mozaiki przepisów

Zespół zadaniowy daje nam możliwość połączenia w całość regionalnych części, skorzystania z wiedzy dostępnej na miejscu i trzymania ręki na pulsie w poszczególnych regionach. Intencją nie jest tworzenie odrębnych zasad lub wyjątków dla różnych regionów. Jednak zespoły zadaniowe pozwalają nam wyjaśniać system i optymalizować tym samym jego praktyczność i wykonalność na całym świecie.

Łącząc nasze umysły teraz i wciąż i słuchając siebie nawzajem, możemy się informować, inspirować i łagodzić problemy. W ten sposób kontynuujemy tworzenie systemu, który może działać dla każdego, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa pasz.

Your comment