“Uznanie międzynarodowe” – co mówi o nas nasza wspólnota

wtorek, 26 września 2023

Są wyniki. Poprosiliśmy naszą wspólnotę o opinię na temat GMP+ International.

Blog September: “International recognition” - what our community says about us

Roland van der Post
Managing Director, GMP+ International

Kilka miesięcy temu napisałem o tym, jak nasze dwie wartości: ‘pragmatycznie’ i ‘razem’ wpływają na to, co robimy na co dzień. Chcemy, aby nasz system był możliwy do wdrożenia, nasze usługi przyjazne dla użytkownika i aby naprawdę łączyły naszą wspólnotę i słuchały jej głosu.

Zapytaliśmy więc, jak co roku.

Na właściwej drodze

Aby przeprowadzić ankietę w sektorze nawiązaliśmy współpracę z Ipsos, uznawaną i niezależną firmą. Chcieliśmy dowiedzieć się, jaka jest nasza pozycja we wspólnocie zajmującej się bezpieczeństwem pasz, które z naszych usług wspólnota ceni najbardziej i jak  możemy poprawić satysfakcję z naszej certyfikacji.

Odpowiedź była jasna – nasza wspólnota nas ceni, a ulepszenia które zaplanowaliśmy są zgodne z jej oczekiwaniami.

Ipsos porównał systemy bezpieczeństwa pasz i odpowiedzialności społecznej pasz od GMP+ International z innymi alternatywami pod względem szeregu atrybutów, takich jak jakość certyfikacji, uznanie branżowe i międzynarodowe, zakres certyfikacji i wartość dodana dla biznesu. Stwierdzono, że „GMP+ osiąga lepsze rezultaty niż benchmark we wszystkich atrybutach, w szczególności dla międzynarodowego uznania, wartości dodanej i zakresu”.

Ogólnie rzecz biorąc, respondenci stwierdzili, że nasze międzynarodowe uznanie, zapewnianie jakości i zgodność z wymogami sektora to powody, dla których poleciliby nasz system i usługi kolegom lub kontaktom biznesowym.

To świadectwo ciężkiej pracy i oddania naszej wspólnoty firm, audytorów, konsultantów, szkoleniowców i ekspertów. Chciałbym szczególnie podkreślić zaangażowanie i pasję zespołu GMP+, bez których nie mielibyśmy wsparcia naszej wspólnoty.

Stałe doskonalenie

Zawsze jest miejsce na rozwój – i cieszymy się widząc, że ulepszenia, jakich pragnie nasza wspólnota to te, które my sami rozpoznaliśmy i nad którymi już pracujemy. 

Firmy certyfikowane GMP+ uświadomiły nam wcześniej, że uważają nasz Feed Support Products i GMP+ Monitoring database za trudne w użyciu, co potwierdził nam Ipsos. Jesteśmy już na zaawansowanym etapie realizacji projektu, który dzięki współpracy z naszymi interesariuszami uczyni te narzędzia bardziej przyjaznymi dla użytkownika, łatwiej dostępnymi oraz umożliwi naszej wspólnocie lepszą kontrolę nad ich danymi.

Ponadto, Ipsos potwierdził, że nasza wspólnota chciałaby ulepszeń naszej strony internetowej i portalu, co również jest w planach. W procesie optymalizacji aktywnie angażujemy naszych klientów i interesariuszy testując i weryfikując ich doświadczenia jako użytkowników.

Niektórzy respondenci stwierdzili również, że cenią systemy certyfikacji, które nie stosują podejścia uniwersalnego. W miarę jak coraz większa część naszej wspólnoty przejdzie na nasz odnowiony GMP+ FC scheme 2020 zobaczą, że odeszliśmy od podejścia opartego na zasadach, a zamiast tego skupiliśmy się na osiągnięciu rezultatów, umożliwiając firmom bardziej elastyczne i proaktywne podejście do feed safety management.

W ramach odnowionego systemu pracujemy zgodnie z zasadami i celami; umożliwiając firmom znalezienie właściwego podejścia do bezpieczeństwa pasz, dopasowanego do ich wyjątkowej sytuacji. Oznacza to, że firmy mogą się skupić na tym, jak najlepiej zarządzać bezpieczeństwem pasz, zamiast tylko stosować się do szerokiego zestawu reguł.

Razem

Jeśli chcesz wziąć udział w naszych bieżących projektach ulepszeń, zapraszamy do kontaktu z nami. A jeśli masz swoje własne sugestie, możesz skontaktować się z nami w każdej chwili i mamy nadzieję, że weźmiesz udział w naszej dorocznej ankiecie w 2024 roku.

Chciałbym zapewnić naszą wspólnotę, że gdy przekazuje nam rekomendacje, prowadzą one do działania. Nie jesteśmy zainteresowani opieraniem się na naszych sukcesach z przeszłości, ponieważ bezpieczna i odpowiedzialna pasza jest tym, czym wszyscy zajmujemy się dzisiaj i jutro.

 

Your comment