Dlaczego zależy nam, aby nasi sojusznicy byli naszymi najsurowszymi krytykami

poniedziałek, 28 września 2020

Ze wspólnotą liczącą ponad 18.000 firm zaangażowanych w bezpieczeństwo pasz łatwo zapomnieć, że są tysiące innych firm paszowych, które nie są certyfikowane w ramach GMP+ Feed Certification scheme i że niektóre z nich mogą nawet nie widzieć korzyści z uzyskania certyfikacji.

Blog September - Why we want our strongest allies to be our strongest critics

Johan den Hartog
Managing Director, GMP+ International

Zdając sobie sprawę, że pomimo rozwoju naszej wspólnoty, nadal mamy zdobywać świat dla celu osiągnięcia Bezpieczeństwa Pasz na Świecie, ponad rok temu zaczęliśmy publikować opinie klientów na naszej stronie internetowej. Poprosiliśmy kilka firm, certyfikowanych w jednym z wielu naszych zakresów, aby podzieliły się z szerszym gronem swoimi doświadczeniami z systemem certyfikacji i GMP+ International.

Czytając te świadectwa, nie tylko jestem dumny z różnorodności naszej wspólnoty skupionej wokół bezpieczeństwa pasz – od małych firm rodzinnych do wielkich korporacji ulokowanych na całym świecie – ale również zadowolony z różnorodności przyczyn, jakie skłoniły je do certyfikacji. Zadowolony, gdyż potwierdza to, że ‘GMP+’ jest czymś więcej niż ‘tylko jeszcze jednym systemem certyfikacji’ i że firmy odnoszą również korzyści handlowe dzięki zaangażowaniu w bezpieczeństwo pasz. I bez wątpienia, mają do tego pełne prawo.

Partner mający wiedzę

GMP+ FSA ‘pomaga nam w globalnej ekspansji’ i ‘pomaga zwiększać naszą sprzedaż za granicą’, piszą firmy w swoich świadectwach. Inne firmy mówią, że certyfikacja działa jak ‘świadectwo wiarygodności’ oraz ‘potwierdza klientom, że jesteśmy uczciwi i godni zaufania’.

Ponadto, certyfikacja ‘gwarantuje jakość naszych produktów’, a inni piszą szeroko o tym, jak pomaga ona w ulepszaniu ich procedur wewnętrznych: ‘Z GMP+ FSA, nasze procesy są teraz bardziej profesjonalne’ i ‘ GMP+ zachęca nas stale do poprawy jakości i bezpieczeństwa żywności i nie pozwala nigdy na zmniejszenie czujności’. Co nie mniej ważne, firmy paszowe postrzegają GMP+ International jako ‘partnera dysponującego wiedzą, który pozwala nam być na bieżąco’.

Doskonalenie

Chętnie odsyłam firmy jeszcze nie certyfikowane lub firmy sceptyczne względem dołączenia do systemu, do tych artykułów na naszej stronie internetowej. Jednak krytycznie nastawieni czytelnicy mogą stwierdzić, że firmy certyfikowane nie mają do powiedzenia nic krytycznego na nasz temat. Cóż, oczywiście, że tak! Nasz system jest od zawsze produktem samego sektora paszowego, więc  szczycimy się głębokim zaangażowaniem członków wspólnoty w tworzenie treści systemu. Wiele komitetów ekspertów doradza nam regularnie w kwestii ulepszeń, aktualizacji i możliwych nowych elementów. I mogę wam powiedzieć, a są to informacje z pierwszej ręki, oni z pewnością nie mają żadnych oporów przed przekazywaniem wszelkich krytycznych opinii.

Niezależnie od tego, jak zadowolona może być większość naszych członków – a ankiety satysfakcji klienta to potwierdzają – mamy zawsze świadomość, że należy zrobić więcej. Dlatego zależy nam na tym, aby nasi najbliżsi sojusznicy byli również naszymi najsurowszymi krytykami. Jedynie działając razem z naszą wspólnotą możemy mieć najlepszy i najbardziej praktyczny system. Nie tylko dla firm certyfikowanych, lecz także dla tych, którzy są skłonni dołączyć do nas w najbliższej przyszłości.

Your comment