Przewracając stronę na rok 2024

środa, 20 grudnia 2023

Przyszłość naszego sektora nie jest wykuta w kamieniu, ale nasza wspólnota dysponuje innowacjami i inicjatywą, aby sprostać naszym wyzwaniom.

Turning the page

Zbliża się nowy rok, więc chciałbym dokonać podsumowania.

Rok 2023 był pracowity i satysfakcjonujący. Opracowaliśmy nowe standardy, wspieraliśmy przejście na nasz odnowiony system, a  nasza wspólnota się rozrosła. Kolejne dwanaście miesięcy również zapowiada się obiecująco, jako pełne nowych inicjatyw, usług i spostrzeżeń.

Nasza karta raportu

Dobrą nowiną jest to, że wchodzimy w kolejny rok z silnym wsparciem naszej Wspólnoty.  GMP+ Academy uzyskała pozytywne oceny, a współpracowaliśmy z Ipsos przy niezależnym badaniu naszej Wspólnoty GMP+, które dało jasną odpowiedź - nasza praca jest doceniana

Nasza wspólnota uważa, że nasze międzynarodowe uznawanie, zapewnianie jakości i dostosowywanie się do wymogów branży to powody, dla których promuje nasz system i usługi wśród swoich kolegów lub kontaktów biznesowych.

Wyniki potwierdzają również, że zaplanowane przez nas zmiany są zgodne z oczekiwaniami naszej wspólnoty. W przyszłym roku możecie spodziewać się znaczących udoskonaleń w naszym portalu, bazie danych feed support database (FSD),  zdigitalizowanych dokumentów systemu z możliwością przeszukiwania oraz nowej strony internetowej, co oznacza, że potrzebne informacje będą łatwiej dostępne i prostsze do zrozumienia i wykorzystania.

Bezpieczne i odpowiedzialne społecznie

Być może największą zmianą w ostatnim czasie jest to, jak bardzo nasza wspólnota domaga się aby odpowiedzialność społeczna stanowiła główny przedmiot naszej pracy.

Firmy tworzące naszą wspólnotę, największy na świecie kolektyw na rzecz bezpieczeństwa pasz, mogą dokonać zmiany. Naszym wkładem jako twórcy standardów jest podnoszenie poprzeczki i poziomu bazowego, organizowanie dyskusji, i ułatwianie naszemu zróżnicowanemu sektorowi bardziej odpowiedzialnego społecznie rozwoju.

W tym roku opracowaliśmy nowe standardy  Ślad węglowy oraz Wylesianie i włączyliśmy się w ważne zmiany w naszym sektorze, takie jak Rozporządzenia UE zapobiegające wylesianiu (EU Deforestation-free Regulations (EUDR)), oraz rosnący potencjał pasz na bazie owadów.

Nasze działania to wspólne dzieło. Jako firmy certyfikowane GMP+ pomagacie w tworzeniu i utrzymywaniu naszych standardów, a my naprawdę potrzebujemy Waszego zaangażowania przy ich przeglądach, doskonaleniu i opracowywaniu nowych.

Koncentracja na rozwiązaniach

Gdy myślę o wielu dyskusjach, jakie w minionym roku prowadziliśmy w ramach naszej wspólnoty, jest jasne, że przyszłość naszego sektora nie jest wyryta w kamieniu. Stajemy wobec znaczących wyzwań, zarówno co do sposobu, w jaki działa nasza branża, jak i ważniejszych pytań o wpływ, jaki chcemy mieć na nasz planetę.

Jednak wiemy z naszego doświadczenia, że potrafimy sprostać wyzwaniu. Gdy zakładano GMP+ International, powszechnie przyjęte globalne ramy bezpieczeństwa pasz wydawały się niemożliwe – ale nasza wspólnota stanęła na wysokości zadania. To samo dotyczy dzisiejszych ważnych pytań – wierzymy, że innowacje i inicjatywy obecne w naszej branży są w stanie doprowadzić do pragmatycznych rozwiązań.

Nasza stała współpraca będzie kontynuowana w tym duchu; szukanie rozwiązań, a nie tylko problemów – odkrywanie możliwości, a nie tylko zagrożeń – i pozostawanie optymistą odnośnie postępu, jaki możemy osiągnąć w przyszłości.

Dziękuję za Wasze stałe wsparcie i inicjatywę. Jestem podekscytowany myślą o tym, co osiągniemy razem w przyszłości.

 

Your comment