Zawiadomienie o cofnięciu certyfikatu GMP+

piątek, 13 lipca 2018

Przeznaczone dla: firmy certyfikowane GMP+ oraz Organizacje Certyfikujące

Informacje o wycofaniu certyfikatu firmom GMP+ można znaleźć w bazie danych GMP+ companies database w zakładce “withdrawn” na stronie internetowej.

Dotyczy to następujących wycofań: 

Nazwa firmy: MakiTrans D.O.O.
Siedziba firmy: Železnička 48b, Futog, Serbia
Numer rejestru: GMP015503
Status: Cofnięty
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

W konsekwencji, MakiTrans D.O.O. została wykluczona z uczestnictwa w systemie GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku od 11-7-2018.

Powyższe zawiadomienia zostały wystawione zgodnie z Artykułem 4.7 oraz 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.