Zawiadomienie o cofnięciu certyfikatu GMP+

piątek, 27 lipca 2018

Przeznaczone dla: firmy certyfikowane GMP+ oraz Organizacje Certyfikujące

Informacje o wycofaniu certyfikatu firmom GMP+ można znaleźć w bazie danych GMP+ companies database w zakładce “withdrawn” na stronie internetowej.

Dotyczy to następujących wycofań: 

Nazwa firmy: H. Ostendorf Containerdienst GmbH
Siedziba firmy: Vlämische Str. 5, Lastrup, Niemcy
Numer rejestru: GMP014419
Status: Cofnięty
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

W konsekwencji, Firma H. Ostendorf Containerdienst GmbH została wykluczona z uczestnictwa w systemie GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku od 18-7-2018.

Powyższe zawiadomienia zostały wystawione zgodnie z Artykułem 4.7 oraz 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.