Powiadomienie o zawieszeniu spółek GMP +

piątek, 10 sierpnia 2018

Przeznaczone dla: firmy certyfikowane GMP+ oraz Organizacje Certyfikujące

Informacje o zawieszonych firmach można znaleźć w bazie danych GMP+ companies database na stronie internetowej.

Dotyczy to następujących zawieszeń:

Nazwa firmy: Navjyot International Trading Private Limited
Siedziba firmy: S. No. 145/7 und 8, Nani Daman UT, Indie
Numer rejestru: GMP013941
Status : Zawieszona 
Przyczyna: nie spełnia wymogów

Zawiadomienie zostało wystawione zgodnie z Artykułem 4.7 oraz 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.