Zawiadomienie o cofnięciu certyfikatu GMP+

piątek, 17 sierpnia 2018

Przeznaczone dla: firmy certyfikowane GMP+ oraz Organizacje Certyfikujące

Informacje o wycofaniu certyfikatu firmom GMP+ można znaleźć w bazie danych GMP+ companies database w zakładce “withdrawn” na stronie internetowej.

Dotyczy to następujących wycofań:

Nazwa firmy: NEWIA Sp. z.o.o.
Siedziba firmy: ul. Hutnicza 1, Konin, Polska
Numer rejestru: GMP014947
Status: Cofnięty
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

W konsekwencji, NEWIA Sp. z.o.o. została wykluczona z uczestnictwa w systemie GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku od 14-8-2018.

Powyższe zawiadomienia zostały wystawione zgodnie z Artykułem 4.7 oraz 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.