Powiadomienie o zawieszeniu spółek GMP +

piątek, 21 września 2018

Przeznaczone dla: firmy certyfikowane GMP+ oraz Organizacje Certyfikujące

Informacje o zawieszonych firmach można znaleźć w bazie danych GMP+ companies database na stronie internetowej.

Dotyczy to następujących zawieszeń:

Nazwa firmy: Nimar Flavius SRL
Siedziba firmy: Vasile Alecsandri 35A, 317280 Judet Arad, Oras Santana, Rumunia
Numer rejestru: GMP012710
Status : Zawieszona 
Przyczyna: nie spełnia wymogów

Zawiadomienie zostało wystawione zgodnie z Artykułem 4.7 oraz 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.