Zawiadomienie o cofnięciu certyfikatu GMP+

wtorek, 2 października 2018

Przeznaczone dla: firmy certyfikowane GMP+ oraz Organizacje Certyfikujące

Informacje o wycofaniu certyfikatu firmom GMP+ można znaleźć w bazie danych GMP+ companies database w zakładce “withdrawn”.

Dotyczy to następujących wycofań:

Nazwa firmy: King Chicken Sp. z.o.o.
Siedziba firmy: Bystrzycka 24, 58-100 SWIDNICA, Polska
Numer rejestru: GMP015116
Status: Cofnięty
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

W konsekwencji, King Chicken Sp. z.o.o. została wykluczona z uczestnictwa w systemie GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku od 30-9-2018.

Powyższe zawiadomienia zostały wystawione zgodnie z Artykułem 4.7 oraz 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.