Powiadomienie o zawieszeniu spółek GMP +

poniedziałek, 3 grudnia 2018

Przeznaczone dla: firmy certyfikowane GMP+ oraz Organizacje Certyfikujące

Informacje o zawieszonych firmach można znaleźć w bazie danych GMP+ companies database na stronie Portal.

Dotyczy to następujących zawieszeń:

Nazwa firmy: TRANS MAX R&K Kacper Paździor
Siedziba firmy: Janczewo 35, 66-431 SANTOK, Polska
Numer rejestru: GMP009021
Status : Zawieszona 
Przyczyna: nie spełnia wymogów

Zawiadomienie zostało wystawione zgodnie z Artykułem 4.7 oraz 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.