Powiadomienie o zawieszeniu spółek GMP +

piątek, 11 stycznia 2019

Przeznaczone dla: firmy certyfikowane GMP+ oraz Organizacje Certyfikujące

Informacje o zawieszonych firmach można znaleźć w bazie danych GMP+ companies database na stronie Portal.

Dotyczy to następujących zawieszeń:

Nazwa firmy: Uslugi Transportowe Jaroslaw Mordarski
Siedziba firmy: Swiecie Kolobrzeskie 33, 78-123 SIEMYSL, Polska
Numer rejestru: GMP017097
Status : Zawieszona 
Przyczyna: nie spełnia wymogów

Zawiadomienie zostało wystawione zgodnie z Artykułem 4.7 oraz 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.