Powiadomienie o zawieszeniu spółek GMP+

wtorek, 29 stycznia 2019

Przeznaczone dla: firmy certyfikowane GMP+ oraz Organizacje Certyfikujące

Informacje o zawieszonych firmach można znaleźć w bazie danych GMP+ companies database na stronie internetowej.

Dotyczy to następujących zawieszeń:

Nazwa firmy: Dom Handlowy AGRO Góra, Urbanek Sp. Jawna
Siedziba firmy: ul. Waclawa 38/40 lok. 9, 93-118 LÓDZ, Polska
Numer rejestru: GMP017352
Status : Zawieszona 
Przyczyna: nie spełnia wymogów

Nazwa firmy: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "ALKOW" ALEKSANDER,KRZYSZTOF KOWALSCY
Siedziba firmy: Mieszków, ul. Radlinska 35B, 63-200 JAROCIN, Polska
Numer rejestru: GMP008226
Status : Zawieszona 
Przyczyna: nie spełnia wymogów

Zawiadomienie zostało wystawione zgodnie z Artykułem 4.7 oraz 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.