Powiadomienie o zawieszeniu spółek GMP +

poniedziałek, 4 marca 2019

Przeznaczone dla: firmy certyfikowane GMP+ oraz Organizacje Certyfikujące

Informacje o zawieszonych firmach można znaleźć w bazie danych GMP+ companies database na stronie internetowej.

Dotyczy to następujących zawieszeń:

Nazwa firmy: PHU WTG Wladyslaw Marciniszyn
Siedziba firmy: ul. Zachodnia 13, 58-521JEZÓW SUDECKI, Polska
Numer rejestru: GMP011197
Status : Zawieszona 
Przyczyna: nie spełnia wymogów

Nazwa firmy: Intakton Sp.z o.o.
Siedziba firmy: Opolska 11-19, 52-010, WROCLAW, Polska
Numer rejestru: GMP016430
Status : Zawieszona 
Przyczyna: nie spełnia wymogów

Zawiadomienie zostało wystawione zgodnie z Artykułem 4.7 oraz 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.