Powiadomienie o zawieszeniu spółek GMP +

poniedziałek, 8 kwietnia 2019

Przeznaczone dla: firmy certyfikowane GMP+ oraz Organizacje Certyfikujące

Informacje o zawieszonych firmach można znaleźć w bazie danych GMP+ companies database na stronie Portal.

Dotyczy to następujących zawieszeń:

Nazwa firmy: SORTO s.r.o.
Siedziba firmy: Ploskovice 39, 411 42 PLOSKOVICE, Republika Czeska
Numer rejestru: GMP014102
Status : Zawieszona 
Przyczyna: nie spełnia wymogów

Zawiadomienie zostało wystawione zgodnie z Artykułem 4.7 oraz 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.