Zawiadomienie o cofnięciu certyfikatu GMP+

wtorek, 7 maja 2019

Przeznaczone dla: firmy certyfikowane GMP+ oraz Organizacje Certyfikujące

Informacje o wycofaniu certyfikatu firmom GMP+ można znaleźć w bazie danych GMP+ companies database w zakładce “withdrawn” na stronie internetowej.

Dotyczy to następujących wycofań: 

Nazwa firmy: Uslugi Transportowe Jaroslaw Mordarski
Siedziba firmy: uSwiecie Kolobrzeskie 33, 78-123 SIEMYSL, Polska
Numer rejestru: GMP017097
Status: Cofnięty
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

W konsekwencji, Uslugi Transportowe Jaroslaw Mordarski została wykluczona z uczestnictwa w systemie GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku od 30-04-2019.

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "Alkow" Aleksander, Krzysztof Kowalscy
Siedziba firmy: Mieszków, ul. Radlinska 35B, 63-200 JAROCIN, Polska
Numer rejestru: GMP008226
Status: Cofnięty
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

W konsekwencji, Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "Alkow" Aleksander, Krzysztof Kowalscy została wykluczona z uczestnictwa w systemie GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku od 30-04-2019.

Powyższe zawiadomienia zostały wystawione zgodnie z Artykułem 4.7 oraz 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.