Zawiadomienie o cofnięciu certyfikatu GMP+

poniedziałek, 3 czerwca 2019

Przeznaczone dla: firmy certyfikowane GMP+ oraz Organizacje Certyfikujące

Informacje o wycofaniu certyfikatu firmom GMP+ można znaleźć w bazie danych GMP+ companies database w zakładce “withdrawn” na stronie internetowej.

Dotyczy to następujących wycofań: 

Nazwa firmy: Intakton Sp.z o.o
Siedziba firmy: Opolska ,11-19, 52-010 Worclaw, Polska
Numer rejestru: GMP016430
Status: Cofnięty
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

W konsekwencji, Intakton Sp.z o.o została wykluczona z uczestnictwa w systemie GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku od 17-05-2019.

Nazwa firmy: PHU WTG Wladyslaw Marciniszyn
Siedziba firmy: Zachodnia 13, 58-521 Jezów Sudecki, Polska
Numer rejestru: GMP011197
Status: Cofnięty
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

W konsekwencji, PHU WTG Wladyslaw Marciniszyn. została wykluczona z uczestnictwa w systemie GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku od 17-05-2019.

 

Powyższe zawiadomienia zostały wystawione zgodnie z Artykułem 4.7 oraz 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.