Zawiadomienie o cofnięciu certyfikatu GMP+

wtorek, 30 lipca 2019

Przeznaczone dla: firmy certyfikowane GMP+ oraz Organizacje Certyfikujące

Informacje o wycofaniu certyfikatu firmom GMP+ można znaleźć w bazie danych GMP+ companies database w zakładce “withdrawn” na stronie internetowej.

Dotyczy to następujących wycofań:

Nazwa firmy: Follador Srl
Siedziba firmy: Via Antighe 48, 31041 Cornuda, Włochy
Numer rejestru: GMP014717
Status: Cofnięty
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

W konsekwencji, Follador Srl została wykluczona z uczestnictwa w systemie GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku od 26.07.2019.

Powyższe zawiadomienia zostały wystawione zgodnie z Artykułem 4.7 oraz 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.