Zawiadomienie o cofnięciu certyfikatu GMP+

czwartek, 10 października 2019

Powiadomienie o zawieszonych spółek GMP+, ustalone przez jednostkę certyfikującą cofnięciu

Informacje o wycofaniu certyfikatu firmom GMP+ można znaleźć w bazie danych GMP+ companies database w zakładce “withdrawn” na stronie internetowej.

Dotyczy to następujących wycofań: 

Nazwa firmy: FIRMA USŁUGOWO-TRANSPORTOWA ZYGMUNT WALCZAK
Siedziba firmy: Raczyce, ul. Odolanowska 19, 63-430, ODOLANÓW Polska
Numer rejestru: GMP007276
Status: Cofnięty
Przyczyna: Nie spełnia wymogów

W konsekwencji, FIRMA USŁUGOWO-TRANSPORTOWA ZYGMUNT WALCZAK została wykluczona z uczestnictwa w systemie GMP+ Feed Certification scheme na okres przynajmniej 1 roku od 03-10-2019.

Powyższe zawiadomienia zostały wystawione zgodnie z Artykułem 4.7 oraz 8.2.1. e) z GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Przepisy Ogólne.