GMP+ International News

Jeśli firma certyfikowana GMP+ nie spełnia (lub przestaje spełniać) ustalone wymogi, Organizacja Certyfikująca może zdecydować o zawieszeniu takiej firmy lub o cofnięciu jej certyfikatu GMP+. Takie powiadomienia można znaleźć poniżej.

Sfałszowane certyfikaty GMP + FSA zostały wydane przez Manufacturing Association Malaysia (MA Malaysia)

Sfałszowane certyfikaty GMP + FSA zostały wydane przez Manufacturing Association Malaysia (MA Malaysia)

19/01/2021

Uważaj na organizacje wystawiające certyfikaty mogące sugerować, że Twoja firma jest certyfikowana w ramach GMP+ FSA (lub FRA)

Czytaj więcej