Early Warning System (EWS)

Jeśli firma certyfikowana GMP+ nie spełnia (lub przestaje spełniać) ustalone wymogi, Organizacja Certyfikująca może zdecydować o zawieszeniu takiej firmy lub o cofnięciu jej certyfikatu GMP+. Takie powiadomienia można znaleźć poniżej.

Zgłoszenia EWS i pytania do helpdesku widoczne od razu.

Zgłoszenia EWS i pytania do helpdesku widoczne od razu.

17.12.2019

Zadaj pytanie lub wypełnij zgłoszenie będąc zalogowanym na portalu.

Czytaj więcej